Tổng cục Thuế giải đáp vướng mắc chính sách thu lệ phí trước bạ


Người nộp thuế kê khai, nộp lệ phí trước bạ đối với phương tiện nhập khẩu thì cơ quan thuế không yêu cầu người nộp thuế xuất trình Tờ khai nguồn gốc xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu theo quy định.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Đó là nội dung được Tổng cục Thuế nêu rõ tại Công văn số 935/TCT-CS ngày 01/04/2021 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hướng dẫn các Cục Thuế trên cả nước giải đáp vướng mắc chính sách thu lệ phí trước bạ.

Trước đó, Tổng cục Thuế nhận được phản ánh của Tổng cục Hải quan tại Công văn số 8209/TCHQ-GSQL ngày 31/12/2020 về việc bãi bỏ Tờ khai nguồn gốc phương tiện nhập khẩu.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế cho biết, căn cứ quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ và quản lý thuế hiện hành không có quy định khi kê khai nộp lệ phí trước bạ người nộp thuế phải xuất trình Tờ khai nguồn gốc xe ô tô, xe máy nhập khẩu. Đồng thời, Công văn số 14650/BTC-TCHQ ban hành ngày 30/11/2020 cũng đã hướng dẫn cụ thể việc khai và chia sẻ dữ liệu nguồn gốc phương tiện nhập khẩu (bản photocopy gửi kèm theo).

Theo đó, cơ quan Hải quan không thực hiện thủ tục xác nhận tờ khai nguồn gốc đối với các lô hàng phương tiện nhập khẩu có tờ khai Hải quan đăng ký từ ngày 01/12/2020. Do đó, khi người nộp thuế kê khai, nộp lệ phí trước bạ đối với phương tiện nhập khẩu thì cơ quan thuế không yêu cầu người nộp thuế xuất trình Tờ khai nguồn gốc xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu theo quy định.

Trường hợp cần tra cứu thì truy cập hệ thống điện tử của cơ quan hải quan để kết nối dữ liệu phương tiện phương tiện nhập khẩu.

Do vậy, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ quy định nêu trên và Công văn số 14650/BTC-TCHQ để thực hiện.