Tổng cục Thuế sẽ giám sát chặt các hồ sơ hoàn thuế

Theo thoibaitaichinhvietnam.vn

Tổng cục Thuế vừa có văn bản gửi cục thuế cácđịa phươngyêu cầu gửi hồ sơ hoàn thuế về Tổng cục Thuế trước ngày 13/8/2016, để cơ quan này thực hiện giám sát việc hoàn thuế.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, kể từ ngày 12/7 đến trước ngày 13/8/2016 (ngày Thông tư số 99/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành), các cục thuế phải gửi hồ sơ hoàn thuế về Tổng cục Thuế để thực hiện giám sát.

Các hồ sơ hoàn thuế mà cục thuế phải gửi bao gồm: Hồ sơ hoàn thuế thuộc diện kiểm tra trước- hoàn thuế sau (theo hướng dẫn tạiThông tư số 26/2015/TT-BTC); hồ sơ hoàn thuế không thuộc diện hoàn thuế trước- kiểm tra sau (hậu kiểm- quy định tại Khoản 3 Điều 1 Luật số 106 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, Luật Thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế).

Với những hồ sơ hoàn thuế thuộc diện hậu kiểm, phải thực hiện kiểm tra sau hoàn trong thời hạn một năm, kể từ ngày có quyết định hoàn thuế.

Hồ sơ hoàn thuế thuộc trường hợp lũy kế sau ít nhất 12 tháng (tính từ tháng đầu tiên), hoặc ít nhất sau bốn quý (tính từ quý đầu tiên) phát sinh số thuế GTGT chưa được khấu trừ mà vẫn còn số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết cũng phải gửi về Tổng cục Thuế để giám sát, như các trường hợp trên./.