Tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt gần 27,43 tỷ USD

PV.

Tổng cục Hải quan cho biết, tính đến hết tháng 2/2017, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt gần 27,43 tỷ USD, tăng 15,8% (tương ứng tăng hơn 3,74 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2016).

Tính đến hết tháng 2/2017, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2016. Nguồn: Internet
Tính đến hết tháng 2/2017, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2016. Nguồn: Internet

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 2/2017 (từ ngày 16/2/2017 đến 28/2/2017) đạt hơn 14,04 tỷ USD,  giảm 1,3% (tương ứng giảm 181 triệu USD so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 2/2017).

Trong đó, xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch hơn 9,1 tỷ USD, giảm 2,1% (tương ứng giảm 197 triệu USD so với nửa đầu tháng 2/2017).

Với kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 2/2017 đã đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước trong 2 tháng đầu năm 2017 đạt hơn 55,66 tỷ USD, tăng 19,5% (tương ứng tăng gần 9,08 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2016). Trong đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI đạt hơn 35,98 tỷ USD, tăng 18,5% (tương ứng tăng gần 5,61 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2016).

Về xuất khẩu, tổng kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 2/2017 đạt hơn 7,21 tỷ USD, tăng 22,5% (tương ứng tăng gần 1,33 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 02/2017.

Kim ngạch xuất khẩu kỳ 2 tháng 2/2017 tăng so với kỳ 1 tháng 2/2017 chủ yếu do tăng ở một số nhóm hàng sau: Hàng dệt may tăng 54,4% (tương ứng tăng 297 triệu USD); gỗ và sản phẩm gỗ tăng 71,5% (tương ứng tăng 120 triệu USD); giầy dép các loại tăng 24,1% (tương ứng tăng 93 triệu USD); sắt thép các loại tăng 124,1% (tương ứng tăng 87 triệu USD)…

Tính đến hết tháng 2/2017, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt gần 27,43 tỷ USD, tăng 15,8% (tương ứng tăng hơn 3,74 tỷ USD  so với cùng kỳ năm 2016).

Về nhập khẩu, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 2/2017 đạt gần 6,83 tỷ USD, giảm 18,1% (tương ứng giảm gần 1,51 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong kỳ 1 tháng 2/2017.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 2 tháng 2/2017 giảm so với kỳ 1 tháng 02/2017 chủ yếu do tăng, giảm ở một số nhóm hàng sau: phân bón các loại tăng 34,8% (tương ứng tăng 17 triệu USD); xăng dầu các loại tăng 6,1% (tương ứng tăng 13 triệu USD); quặng và khoáng sản khác tăng 73,6% (tương ứng 8 triệu USD)…

Như vậy, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước tính đến hết tháng 2/2017 đạt hơn 28,23 tỷ USD, tăng 23,3% (tương ứng tăng gần 5,34 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2016.