Tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

PV.

Với mục tiêu thu ngân sách đạt 290.000 tỷ đồng năm 2017, ngành Hải quan đã đề ra nhiều giải pháp quyết liệt như: tăng cường phối hợp thu với các ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp (DN) tham gia hoạt động xuất nhập khẩu (XNK), tiếp tục duy trì tổ giải quyết nhanh, thực hiện đối thoại thường xuyên với DN...

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Trên tinh thần đó, ngay từ đầu năm 2017, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 1/1/2017 và Nghị quyết 19-2017/NQ-CP ngày 6/2/2017 của Chính phủ.

Cụ thể, tăng cường đối thoại với doanh nghiệp để tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền liên quan đến thủ tục hải quan, chính sách thuế, công tác quản lý thuế, chế độ kế toán, chế độ hoàn thuế, miễn thuế. 

Đặc biệt, ngành Hải quan tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hải quan, thủ tục quản lý thuế, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động XNK. Triển khai cơ chế Hải quan một cửa quốc gia và cơ chế hải quan một cửa ASEAN; thường xuyên cập nhật, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn cho cán bộ công chức hải quan và cộng đồng DN về các chính sách mới.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý hàng hóa tại cảng biển, sân bay, cửa khẩu, kho bãi… đảm bảo yêu cầu kiểm tra, giám sát hàng hóa từ khâu đầu đến khâu cuối trên cơ sở xây dựng hệ thống công nghệ thông tin tổng thể, tích hợp chức năng của các hệ thống công nghệ thông tin hiện tại vào một hệ thống thống nhất, xử lý thông tin theo mô hình tập trung cấp Tổng cục.

Đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phân luồng, quyết định kiểm tra, từng bước kiểm tra chất lượng hàng hóa XNK theo các tiêu chuẩn kỹ thuật của các Bộ quản lý chuyên ngành quy định. Tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan, thanh tra, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, trong đó tập trung kiểm tra về trị giá, mã số,… đối với những mặt hàng có thuế suất cao, kim ngạch nhập khẩu lớn, tần suất nhập khẩu nhiều.

Cùng với đó, tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; duy trì kỷ cương kỷ luật trong thực thi nhiệm vụ. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao, có thái độ, hành vi gây phiền hà, sách nhiễu cho DN.