Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu có thuế 11 tháng đạt 139,71 tỷ USD

PV. (t/h)

Theo Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 11 tháng đạt 139,71 tỷ USD, tăng 12,21% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu có thuế đạt 131,38 tỷ USD, tăng 11,2%; kim ngạch xuất khẩu có thuế đạt 8,33 tỷ USD, tăng 30,9% so với cùng kỳ năm trước.

Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng cao giúp thu nộp ngân sách đạt cao. Ảnh: Kỳ Lân
Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng cao giúp thu nộp ngân sách đạt cao. Ảnh: Kỳ Lân

Theo đại diện Cục Thuế Xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan), chỉ tính riêng trong tháng 11,  thu nộp ngân sách đạt 36.854 tỷ đồng, tăng 7% so với tháng 10. Nguyên nhân số thu tăng so là do kim ngạch xuất nhập khẩu có thuế đạt 11,86 tỷ USD, tăng 0,71% so với tháng 10.

Trong đó, một số mặt hàng, nhóm mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu có thuế tăng mạnh, điển hình như: dầu thô đạt 9,24 triệu tấn, trị giá đạt 7,18 tỷ USD, tăng 4,5% về lượng và tăng 58,8% về trị giá, làm tăng thu 7.000 tỷ đồng.

Xăng dầu các loại đạt 6,19 triệu tấn, trị giá đạt 6,36 tỷ USD, tăng 21,7% về lượng và tăng 115% về trị giá, làm tăng thu 17.500 tỷ đồng; chất dẻo nguyên liệu đạt 4,2 triệu tấn, trị giá đạt 6,92 tỷ USD, tăng 4,9% về lượng và tăng 8,5% về trị giá, làm tăng thu 1.500 tỷ đồng; sắt thép các loại đạt 8,8 triệu tấn, trị giá đạt 8,39 tỷ USD, giảm 4,3% về lượng nhưng tăng 4,7% về trị giá, làm tăng thu 970 tỷ đồng.

Ô tô nguyên chiếc các loại đạt 151,27 nghìn chiếc, trị giá đạt 3,36 tỷ USD, tăng 4,7% về lượng và tăng 5,9% về trị giá, làm tăng thu 4.800 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Về xuất khẩu, một số mặt hàng chính có kim ngạch tăng như dầu thô đạt 2,46 triệu tấn, trị giá đạt 2,08 tỷ USD, giảm 15,2% về lượng nhưng tăng 28,9% về trị giá, làm tăng thu 448 tỷ đồng.

Kết quả trên lĩnh vực xuất khẩu cũng thể hiện những nỗ lực hiệu quả của các doanh nghiệp trong việc đẩy mạnh xuất khẩu, tập trung phát triển, khai thác cả thị trường truyền thống và thị trường tiềm năng cho các sản phẩm có lợi thế, có giá trị gia tăng cao hoặc các nhóm sản phẩm có tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu lớn.