Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 50% dự toán

Bảo Thương

Thông tin về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước đến ngày 15/6/2023, Bộ Tài chính cho biết, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước ước đạt 810,2 nghìn tỷ đồng, bằng 50% dự toán, trong đó, thu ngân sách trung ương ước đạt 53,3%, thu ngân sách địa phương ước đạt 46,2% dự toán.

Chi ngân sách đáp ứng các nhu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh...
Chi ngân sách đáp ứng các nhu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh...

Cụ thể, Bộ Tài chính cho biết, thu nội địa ước đạt 49,8% dự toán, thu từ dầu thô ước đạt 67,7% dự toán (giá dầu thô thanh toán bình quân đạt 87,3 USD/thùng, cao hơn 17,3 USD/thùng so với giá dự toán); thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 48,9% dự toán.

Trong khi đó, chi ngân sách nhà nước thực hiện đến ngày 15/6/2023 ước đạt 707,7 nghìn tỷ đồng, bằng 34,1% dự toán, trong đó: chi đầu tư phát triển ước đạt 23,3% dự toán Quốc hội, chi trả nợ lãi ước đạt 46,1% dự toán, chi thường xuyên ước đạt 41,8% dự toán...

Mức chi này đã đáp ứng các nhu cầu theo dự toán để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản chi trả nợ đến hạn, đảm bảo chi trả kịp thời các khoản lương, lương hưu, trợ cấp xã hội từ ngân sách nhà nước...

Bộ Tài chính thông tin thêm, ngân sách trung ương đã chi từ dự phòng năm 2023 bổ sung cho các địa phương 624,8 tỷ đồng để thực hiện phòng, chống dịch, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản, khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quy định.

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính cũng đã xuất cấp gần 18,3 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để khắc phục hậu quả thiên tai, cứu trợ, cứu đói cho nhân dân cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt đầu năm.

Theo Bộ Tài chính, cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Tính đến ngày 15/6/2023, đã thực hiện phát hành 168,9 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, kỳ hạn bình quân 12,2 năm, lãi suất bình quân 3,76%/năm.