6 tháng năm 2023, Cục Thuế Hà Nội thu ngân sách đạt 62% dự toán

Thùy Linh

Trong 6 tháng đầu năm, số thu ngân sách nhà nước do Cục Thuế Hà Nội thực hiện đã đạt tới 62% dự toán pháp lệnh và tăng mạng so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn TP Hà Nội do cơ quan thuế quản lý thu 6 tháng đầu năm 2023 ước thực hiện 201.975 tỷ đồng.
Tổng thu ngân sách trên địa bàn TP Hà Nội do cơ quan thuế quản lý thu 6 tháng đầu năm 2023 ước thực hiện 201.975 tỷ đồng.

Gia hạn thuế khoảng 16 nghìn tỷ đồng

Theo báo cáo mới nhất của Cục Thuế Hà Nội, tổng thu ngân sách trên địa bàn Thành phố do cơ quan thuế quản lý thu 6 tháng đầu năm 2023 ước thực hiện 201.975 tỷ đồng. Con số này đạt 62% dự toán pháp lệnh và tăng 21,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo ông Mai Sơn, Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội, đây là kết quả của việc Cục Thuế thực hiện nhiều giải pháp trọng tâm, đặc biệt trong những tháng đầu năm. Đơn vị đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế đáp ứng xu hướng chuyển đổi số của Chính phủ và nhu cầu tiếp cận thông tin theo phương thức điện tử của người nộp thuế. Cục Thuế Hà Nội đã kịp thời nắm bắt các khó khăn, vướng mắc của người nộp thuế thông qua nhiều hình thức, đặc biệt qua Hệ thống 479 kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế qua hệ thống thuế điện tử (eTax) để giải quyết ngay hoặc báo cáo, kiến nghị cấp thẩm quyền xem xét giải quyết.

Với mục tiêu "lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ”, Cục Thuế Hà Nội triển khai các chính sách giảm, gia hạn thời gian nộp thuế, tiền thuê đất cho các đối tượng được áp dụng theo quy định với tổng số tiền dự kiến khoảng 16.000 tỷ đồng.

“Các chính sách giảm, gia hạn thời gian nộp thuế, tiền thuê đất đã giúp doanh nghiệp tận dụng được nguồn lực tài chính từ số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn để xoay vòng vốn, thúc đẩy và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh”, ông Mai Sơn nhận định.

Cục Thuế Hà Nội cũng tiếp tục duy trì và đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin ở tất cả các khâu trong quá trình quản lý thuế, từ khâu đăng ký thuế, tuyên truyền hỗ trợ chính sách thuế, kê khai - nộp - hoàn thuế điện tử, biên lai - hóa đơn điện tử... Kết quả triển khai cải cách hành chính thuế, hỗ trợ người nộp thuế của Cục Thuế Hà Nội Nội đã góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, tiết kiệm thời gian và chi phí tuân thủ cho người nộp thuế trên địa bàn, từ đó nhận được sự ủng hộ, đồng thuận cao từ cộng đồng doanh nghiệp và xã hội.

Đáng chú ý, lãnh đạo Cục Thuế Hà Nội cũng cho biết, trong 6 tháng đầu năm, Cục Thuế hướng tới "mục tiêu kép" vừa tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, đồng thời cũng tăng cường thu hồi nợ thuế, kiên quyết xử lý đối với các đơn vị chây ỳ, có dấu hiệu chiếm dụng tiền thuế. Tính đến hết tháng 6/2023, Cục Thuế Hà Nội ước thực hiện thu hồi và xử lý điều chỉnh nợ đọng thuế được 5.320 tỷ đồng; ước hoàn thành 7.251 cuộc thanh tra, kiểm tra với tổng số xử lý qua thanh tra, kiểm tra ước thực hiện 6.092 tỷ đồng.

Đẩy mạnh hỗ trợ người nộp thuế bằng phương thức điện tử

Theo ông Mai Sơn, với mục tiêu phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023 được giao, Cục Thuế Hà Nội triển khai nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng cuối năm 2023 với trọng tâm là: đảm bảo bao quát nguồn thu, thu đúng - thu đủ - thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước, chú trọng các giải pháp nhằm nuôi dưỡng nguồn thu và mở rộng cơ sở thu.

Chính vì vậy, Cục Thuế Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa công tác quản lý thuế hướng tới người nộp thuế với 3 trụ cột cơ bản của Chiến lược Cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021-2030. Trong đó, tập trung hiện đại hóa công tác thu nộp, quản lý thuế đối với Hộ kinh doanh; các nền tảng, hình thức ứng dụng mới như Chương trình hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và Cổng thông tin cho nhà cung cấp nước ngoài, cổng thông tin thương mại điện tử.

Cục Thuế cũng sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, tạo môi trường cho doanh nghiệp, người nộp thuế nhanh chóng khôi phục sản xuất kinh doanh; đặc biệt chú trọng ứng dụng nền tảng số trong công tác tuyên truyền nhằm lắng nghe vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp, ngườinộp thuế nắm bắt kịp thời về chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác hỗ trợ, đặc biệt là giải pháp hỗ trợ người nộp thuế bằng phương thức điện tử, tạo môi trường cho doanh nghiệp, người nộp thuế nhanh chóng khôi phục sản xuất kinh doanh; Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền và công khai chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế, các quy trình nghiệp vụ quản lý thuế ở tất cả các khâu, các bộ phận, các lĩnh vực.

Lãnh đạo Cục Thuế Hà Nội khẳng định, trong 6 tháng cuối năm, đơn vị sẽ triển khai kịp thời các chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trong việc thực hiện Công điện số 470/CĐ-TTg ngày 26/05/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Thường xuyên nắm bắt, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình sức khỏe, hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế; theo dõi chặt chẽ, đánh giá, phân tích các yếu tố tác động đến số thu, tiến độ thu ngân sách, từ đó kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả; kiến nghị với UBND các cấp chỉ đạo các ban ngành địa phương cùng phối hợp với cơ quan thuế để tăng cường quản lý thu, đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu ngân sách.