TP. Hà Nội sẽ phát triển thêm gần 7 triệu m2 sàn nhà ở

Anh Minh

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2023. Theo kế hoạch, trong năm nay, TP. Hà Nội đặt mục tiêu phát triển diện tích nhà bình quân đầu người đạt 28,2 m2/người, tổng diện tích sàn nhà ở đạt khoảng 6,965 triệu m2.

Trong năm nay, TP. Hà Nội đặt mục tiêu phát triển diện tích nhà bình quân đầu người đạt 28,2 m2/người.
Trong năm nay, TP. Hà Nội đặt mục tiêu phát triển diện tích nhà bình quân đầu người đạt 28,2 m2/người.

Trong đó, TP. Hà Nội dự kiến chỉ tiêu phát triển nhà ở riêng lẻ đạt 4,5 triệu m2; chỉ tiêu phát triển nhà ở theo dự án khoảng 2,465 triệu m2, gồm 2,339 triệu m2 sàn nhà ở thương mại, 0,032 triệu m2 sàn nhà ở xã hội; khoảng 0,094 triệu m2 sàn nhà ở tái định cư.

Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, TP. Hà Nội tập trung rà soát, nghiên cứu có cơ chế, chính sách để hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án khu đô thị chậm triển khai; có các chính sách khuyến khích, hỗ trợ các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn.

Đồng thời, làm rõ trách nhiệm của nhà đầu tư, tổ chức thực hiện dự án đúng tiến độ, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; kiên quyết xử lý, thu hồi dự án chậm triển khai.

Bên cạnh đó, TP. Hà Nội sẽ đẩy nhanh thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, quy hoạch chi tiết các khu nhà ở xã hội độc lập và dự án nhà ở công nhân; nghiên cứu sử dụng hiệu quả tiền thu được từ giá trị quỹ đất 20%, 25% tại các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội sau khi có hướng dẫn của Bộ Xây dựng. Tiếp tục đôn đốc tiến độ hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư đang triển khai, nhất là các dự án sử dụng vốn ngân sách để đưa vào sử dụng.

UBND TP. Hà Nội cũng yêu cầu các sở, ngành, UBND các quận khẩn trương hoàn thành di dời các hộ dân ra khỏi chung cư cũ nguy hiểm cấp D và đề xuất danh mục các nhà chung cư có điều kiện thuận lợi và khả thi đối với việc triển khai cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Đồng thời, các sở, ngành, UBND các quận tập trung triển khai, hoàn thành kiểm định chung cư cũ, lập quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, nhất là các khu chung cư ưu tiên triển khai đợt 1, các khu chung cư theo chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội.