TP. Hồ Chí Minh điều chỉnh quy hoạch thêm đất nông nghiệp

Theo Triều Châu/kinhtemoitruong.vn

Công tác triển khai quy hoạch đất nông nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh sẽ được thực hiện thêm tại địa bàn các huyện Củ Chi, Cần Giờ, Nhà Bè.

Công tác triển khai quy hoạch đất nông nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh sẽ được thực hiện tại địa bàn các huyện Củ Chi, Cần Giờ, Nhà Bè.
Công tác triển khai quy hoạch đất nông nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh sẽ được thực hiện tại địa bàn các huyện Củ Chi, Cần Giờ, Nhà Bè.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình vừa giao Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh hoàn chỉnh báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện thí điểm xây dựng công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp trên đất nông nghiệp tại địa bàn 3 huyện Củ Chi, Cần Giờ và Nhà Bè.

Báo cáo sẽ thực hiện các bước đánh giá nhu cầu thực chất về việc xây dựng công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn 3 huyện, báo cáo lý do vì sao nhu cầu trước đây của người dân rất nhiều nhưng khi triển khai thực hiện thí điểm thì người dân đăng ký rất ít.

Ngoài ra, qua thực tiễn triển khai thí điểm ở các địa phương, sở cần có ý kiến đề xuất quy mô công trình xây dựng với mức độ phù hợp cho từng đối tượng; xác định các công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp trên đất nông nghiệp có quy mô lớn; rà soát, đề xuất lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với đất nông nghiệp khác trên địa bàn các huyện, làm cơ sở cấp phép xây dựng công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp cho người dân theo quy định. Báo cáo đề xuất trình UBND TP. Hồ Chí Minh xem xét trước ngày 20/11.

Đối với đề xuất của UBND huyện Cần Giờ và Nhà Bè về việc xây dựng các công trình dịch vụ trên đất nông nghiệp ven biển, ven đê, kè phục vụ khách du lịch, cần có phương án cụ thể và đề xuất văn bản riêng để UBND TP. Hồ Chí Minh xem xét quyết định.