TP. Hồ Chí Minh: Dư nợ tín dụng tháng 2 “đảo chiều” thoát tăng trưởng âm

Huyền Châm

Tính đến 29/2/2024, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 0,6% so với tháng trước.

Theo Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội của Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh, tổng dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn Thành phố tính đến ngày 29/2 ước đạt hơn 3,5 triệu tỷ đồng, tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Nguồn: Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh
Nguồn: Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh

Trong đó, dư nợ tín dụng bằng VND ước đạt 3,37 triệu tỷ đồng, chiếm 95,7% tổng dư nợ toàn hệ thống, tăng 0,5% so với tháng trước và tăng 10,5% so với cùng kỳ. Dư nợ tín dụng bằng ngoại tệ ước đạt 153.000 tỷ đồng, tăng 2% so với tháng trước và giảm 8,3% so với cùng kỳ năm trước.

Theo kỳ hạn tín dụng, dư nợ ngắn hạn ước đạt 1,67 triệu tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ; dư nợ trung hạn, dài hạn ước đạt hơn 1,65 triệu tỷ đồng, tăng 5,6% so với cùng kỳ.

Như vậy, dư nợ tín dụng tại TP. Hồ Chí Minh trong tháng 2 đã đảo chiều thoát tăng trưởng âm. Trước đó, đến cuối tháng 1/2024, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn Thành phố đạt hơn 3,5 triệu tỷ đồng, giảm 0,93% so với cuối năm 2023 và tăng 9,27% so với cùng kỳ. Tăng trưởng tín dụng âm trong tháng đầu tiên của năm mang tính thông lệ bởi thường rơi vào Tết Nguyên đán, bên cạnh yếu tố liên quan tới hoạt động tín dụng như nhu cầu vốn của khách hàng, khả năng hấp thụ vốn...

Về tổng vốn huy động, tính đến 29/2, các tổ chức tín dụng trên địa bàn Thành phố huy động hơn 3,5 triệu tỷ đồng, tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, vốn huy động bằng VND ước đạt hơn 3,2 triệu tỷ đồng, chiếm 92,3% tổng vốn huy động, tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 9,8% so với cùng kỳ. Vốn huy động bằng ngoại tệ ước đạt 270.000 tỷ đồng, chiếm 7,7% tổng vốn huy động, tăng 1,1% so với tháng trước và giảm 4,7% so với cùng kỳ.

Mặt bằng lãi suất huy động bằng VND tại các ngân hàng thương mại giảm 0,22%-0,3%/năm tùy kỳ hạn so với cuối năm 2023 và lãi suất cho vay bằng VND giảm 0,1%-0,7%/năm.