TP. Hồ Chí Minh lo bố trí vốn ODA không bảo đảm tiến độ

Minh Khôi

UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết, tính từ đầu năm đến tháng 6/2019, lũy kế giải ngân vốn vay ODA cấp phát từ ngân sách Trung ương cho TP. Hồ Chí Minh đạt 99 tỷ đồng. Hiện tại, việc bố trí vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài cấp phát từ ngân sách trung ương (NSTW) chưa đảm bảo theo nhu cầu và tiến độ thực hiện dự án theo cam kết với nhà tài trợ nước ngoài.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

6 tháng, lũy kế giải ngân đạt 49,75% so với kế hoạch vốn được giao

Tại Hội nghị trực tuyến “Thúc đẩy giải ngân nguồn vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài năm 2019” được Bộ Tài chính tổ chức sáng ngày 26/6/2019, đại diện UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay, Thành phố đang theo dõi 11 dự án đang triển khai thực hiện với tổng vốn đầu tư là 104.071 tỷ đồng, trong đó vốn ODA là 88.565 tỷ đồng và vốn đối ứng là 15.506 tỷ đồng.        

Riêng năm 2019, theo kế hoạch vốn đã giao, vốn ODA cấp phát từ ngân sách Trung ương 199 tỷ đồng và vốn đối ứng là 1.198,303 tỷ đồng. Tính từ đầu năm đến tháng 6/2019, lũy kế giải ngân vốn vay ODA cấp phát từ ngân sách Trung ương (3 dự án) cho TP. Hồ Chí Minh đạt 99 tỷ đồng. Lũy kế giải ngân đạt 49,75% so với kế hoạch vốn được giao.

Trong 11 dự án hiện đang triển khai thực hiện có 08 dự án đầu tư và 03 dự án hỗ trợ kỹ thuật. Trong đó, có 04 dự án đầu tư có quy mô lớn là Dự án Vệ sinh môi trường TP. Hồ Chí Minh - giai đoạn 2 đã giải ngân được đạt 100% vốn ngân sách do Trung ương cấp phát; Dự án Xây dựng đường sắt đô thị TP. Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành - Suối Tiên và Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 TP. Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành - Tham Lương đang thực hiện các thủ tục thẩm định, điều chỉnh dự án theo quy định. Dự án Cải thiện môi trường nước TP. Hồ Chí Minh lưu vực kênh Tàu Hủ -Bến Nghé - Đôi - Tẻ (giai đoạn 2) chưa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao kế hoạch vốn ODA cấp phát ngân sách trung ương năm 2019.

Trong năm 2019, nhu cầu vốn ODA cấp phát NSTW cho 5 dự án của TP. Hồ Chí Minh là 11.491 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo Công văn số 7446/BKHĐT-TH ngày 19/10/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dự kiến phân bổ kế hoạch vốn nước ngoài cấp phát từ ngân sách trung ương (NSTW) cho Thành phố là 1.000 tỷ đồng, chỉ đáp ứng được khoảng 8,7% so với nhu cầu.

UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết, hiện tại, việc bố trí vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài cấp phát từ NSTW chưa đảm bảo theo nhu cầu và tiến độ thực hiện dự án theo cam kết với nhà tài trợ nước ngoài, cụ thể là các dự án đầu tư Xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1, tuyến Bến Thành - Suối Tiên; dự án Cải thiện môi trường nước Thành phố, lưu vực kênh Tàu Hũ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ, giai đoạn 2 và dự án Vệ sinh môi trường TP. Hồ Chí Minh - giai đoạn 2.

Sớm bố trí đầy đủ vốn ODA trung hạn và hằng năm

Liên quan đến vấn đề bố trí vốn ODA, UBND TP. Hồ Chí Minh đã có Công văn số 953/UBND-TH ngày 15/02/2019 và Công văn số 1573/UBND-DA ngày 02/5/2019 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW năm 2019.

Theo đó, UBND TP. Hồ Chí Minh kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cấp có thẩm quyền sớm bố trí đầy đủ vốn ODA trung hạn và hằng năm đối với các dự án thực hiện theo cơ chế cấp phát từ NSTW nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện dự án theo đúng các Hiệp định vay đã cam kết nhằm sớm đưa dự án vào khai thác sử dụng để phát huy hiệu quả kinh tế - xã hội, tránh phát sinh các chi phí cam kết, lãi phạt chậm thanh toán và các khiếu kiện của nhà thầu nước ngoài, đồng thời, nhằm tạo thuận lợi cho công tác giải ngân vốn ODA và tránh tình trạng phải điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn ODA hàng năm.

Vừa qua, UBND TP. Hồ Chí Minh cũng đã có các văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, chấp thuận tạm ứng vốn NSTW đối với ba dự án đầu tư Xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1, tuyến Bến Thành - Suối Tiên; dự án Cải thiện môi trường nước Thành phố, lưu vực kênh Tàu Hũ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ, giai đoạn 2 và dự án Vệ sinh môi trường TP. Hồ Chí Minh - giai đoạn 2 để thanh toán khối lượng hoàn thành của các nhà thầu và Thành phố sẽ chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục hoàn trả tạm ứng theo quy định. Trong trường hợp NSTW chưa thể xem xét, tạm ứng kịp thời cho các dự án, kiến nghị chấp thuận cho Thành phố được tạm ứng từ ngân sách thành phố để thanh toán khối lượng hoàn thành của các nhà thầu. 

Ngày 19/6/2019, UBND TP. Hồ Chí Minh có Công văn số 2439/UBND-DA gửi Bộ Tài chính có ý kiến về cơ chế tài chính đối với dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 TP. Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành - Suối Tiên. Do đó, kiến nghị Bộ Tài chính sớm xem xét trình Thủ tướng Chính phủ quyết định để làm cơ sở giao kế hoạch vốn ODA cấp phát từ NSTW cho dự án trong năm 2019...

Tại Hội nghị trực tuyến “Thúc đẩy giải ngân nguồn vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài năm 2019”,  theo số liệu của Bộ Tài chính, tốc độ giải ngân vốn ODA hiện nay rất đáng lo ngại. Thống kê cho thấy, số liệu giải ngân vốn ODA từ năm 2016 đều không đạt dự toán. Trong đó, riêng năm 2019 dự toán Quốc hội giao 60.000 tỷ đồng, trong đó đã giao 47.000 tỷ đồng; giải ngân 5 tháng mới đạt trên 1.000 tỷ đồng, bằng 5,6% kế hoạch Thủ tướng giao. Đến hết tháng 5/2019, công tác giải ngân chưa đảm bảo giải ngân theo kế hoạch…