TP. Hồ Chí Minh: Phải nhìn vào chất lượng tăng trưởng

Theo daibieunhandan.vn

Kiểm tra kế hoạch triển khai, thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH - ĐT), Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh: Cùng với việc mở rộng doanh nghiệp (DN), thàn phố phải tạo môi trường thu hút các tập đoàn đa quốc gia, gắn kết với DN trong nước và công nghiệp hỗ trợ. Đồng thời, hình thành các tập đoàn tư nhân lớn mạnh, có đổi mới sáng tạo, công nghệ hiện đại để nâng cao sức cạnh tranh. Đánh giá tăng trưởng không dựa vào những con số mà phải nhìn vào chất lượng.

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu thành lập mới 50.000 DN trong năm 2017. Nguồn: internet.
TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu thành lập mới 50.000 DN trong năm 2017. Nguồn: internet.

Tạo điều kiện để hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi thành DN

Theo thống kê, năm 2016, trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh có khoảng 36.500 DN được thành lập mới. Năm 2017, thành phố đặt mục tiêu sẽ có 50.000 DN được thành lập. Trong số này, sẽ có một phần là các hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi hình thức kinh doanh.

Giám đốc Sở KH - ĐT thành phố Sử Ngọc Anh cho biết, đơn vị đã phối hợp với các quận, huyện trên địa bàn tiến hành rà soát, tổng hợp, phân loại hoạt động của hộ kinh doanh cá thể để xây dựng kế hoạch và hướng dẫn chuyển đổi. Bên cạnh đó, Sở cũng đã phối hợp với các ngành thuế, bảo hiểm... rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy định phù hợp. Đồng thời, đề xuất chính sách khuyến khích, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi loại hình hoạt động.

Đánh giá về tình hình hoạt động của lực lượng này, Chánh Văn phòng UBND thành phố Võ Văn Hoan cho biết: Trên địa bàn thành phố có nhiều hộ kinh doanh cá thể nhưng doanh thu và quy mô hoạt động còn lớn hơn so với DN. Tuy nhiên, các hộ này còn tâm lý e ngại chuyển sang mô hình DN. Vì vậy, trong quá trình chuyển đổi, thành phố cần có đề án cụ thể, phù hợp.

Cùng chung quan điểm này, theo Phó Giám đốc Sở KH - ĐT thành phố Lê Thị Huỳnh Mai, chi phí hoạt động cao hơn khiến nhiều hộ kinh doanh ngại chuyển đổi. Bên cạnh đó, việc phải xin lại giấy phép đối với các ngành đã có giấy phép kinh doanh cũng là một trở ngại lớn... Để tháo gỡ, Sở KH - ĐT sẽ phối hợp với các quận, huyện giải quyết hồ sơ cho hộ kinh doanh khi muốn chuyển thành DN. Thủ tục sẽ được giải quyết nhanh, tạo thuận lợi nhất cho hộ cá thể, bà Mai nhấn mạnh.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, không thể có đột phá về kinh tế nếu không tạo ra môi trường đầu tư thông thoáng, kích thích sản xuất. Ngay cả việc chuyển hộ kinh doanh cá thể thành DN cũng cần tháo gỡ nút thắt khiến họ ngại chuyển lên DN. Đồng thời, khẳng định, thành phố sẵn sàng tạo mọi điều kiện cho khoảng 220.000 hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn chuyển thành DN.

Bên cạnh công tác thúc đẩy chuyển đổi, để đạt được mục tiêu 50.000 DN mới được thành lập, trong năm 2017, Sở KH - ĐT cũng sẽ tham mưu cho UBND thành phố có chính sách hỗ trợ DN, phát triển thêm các chương trình hỗ trợ theo nhu cầu của DN. Đồng thời, xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ, khuyến khích DN nhỏ và vừa tham gia các ngành công nghiệp hỗ trợ, chương trình liên kết ngành, chuỗi giá trị...

Đa dạng hóa hình thức đầu tư

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong cũng yêu cầu Sở KH - ĐT phải xác định rõ trách nhiệm để tham mưu, đề xuất cho UBND TP, các giải pháp đạt con số tăng trưởng GRDP trong năm 2017 từ 8,4% - 8,7%. Cũng theo ông Phong, từ nay đến năm 2021, thành phố chỉ giữ lại 18% thu ngân sách, vì vậy, cần tính toán để việc sử dụng ngân sách đạt hiệu quả cao nhất. Trong đó, chú trọng đến các chiến lược quy hoạch, kế hoạch 5 năm của TP; nghiên cứu phương thức đa dạng hóa hình thức đầu tư. thành phố vẫn ưu tiên đầu tư cho 7 chương trình trọng điểm, còn lại dành vốn đối ứng cho hỗ trợ phát triển chính thức và cân đối bố trí vốn đầu tư, bảo đảm cho đầu tư cho phát triển VH - XH.

Cùng với việc mở rộng DN, thành phố phải tạo môi trường thu hút các tập đoàn đa quốc gia, gắn kết với DN trong nước và công nghiệp hỗ trợ. Đồng thời, hình thành các tập đoàn tư nhân lớn mạnh, có đổi mới sáng tạo, công nghệ hiện đại để nâng cao sức cạnh tranh. Việc đánh giá tăng trưởng không dựa vào những con số mà phải nhìn vào chất lượng tăng trưởng, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong nêu rõ.

Đối với DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), thành phố hiện có 85 quốc gia đến đầu tư. Nhu cầu về nguồn lực này là rất quan trọng để phục vụ yêu cầu phát triển tuy nhiên, cần xác định lại thu hút FDI ở lĩnh vực nào. Riêng những đầu tư ảnh hưởng đến môi trường thì thành phố dứt khoát từ chối, ông Phong nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Sở KH - ĐT cần tham mưu cho thành phố giải quyết nhanh các thủ tục pháp lý, tạo cơ chế thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư kinh doanh phát triển; có chương trình phối hợp với Sở Du lịch, Sở Công thương, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, hình thành tổ liên ngành đẩy mạnh việc cấp giấy phép kinh doanh; đẩy mạnh liên kết vùng, và những ngành có giá trị gia tăng cao, đặc biệt chú trọng lĩnh vực dịch vụ, hạn chế các dự án có sử dụng lao động lớn.