TP. Hồ Chí Minh: Thu hút vốn FDI tăng mạnh gần 50%

Theo enternews.vn

Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, 5 tháng đầu năm 2017, TP. Hồ Chí Minh đã thu hút được 1,37 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI), tăng 45,8% so với cùng kỳ.

Công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút dự án FDI cấp mới nhiều nhất tại TP. Hồ Chí Minhh trong 5 tháng 2017. Nguồn: internet
Công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút dự án FDI cấp mới nhiều nhất tại TP. Hồ Chí Minhh trong 5 tháng 2017. Nguồn: internet

Trong đó, có 283 dự án được cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư 341,98 triệu USD, 81 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đầu tư 287,05 triệu USD.

Ngoài ra, thành phố cũng chấp thuận cho 775 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp trong các doanh nghiệp thành phố với tổng vốn góp đăng ký đạt 742,2 triệu USD.

Phân theo ngành nghề/lĩnh vực hoạt động, dự án FDI cấp mới trong hoạt động công nghiệp chế biến, chế tạo có vốn đầu tư nhiều nhất, chiếm 35,9% với 122,7 triệu USD; tiếp theo là bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy chiếm 27,1% với 92,75 triệu USD; thông tin và truyền thông chiếm 16,2% với 55,21 triệu USD; kinh doanh bất động sản chiếm 11,8% với 40,25 triệu USD.

Phân theo quốc tịch nhà đầu tư, Hàn Quốc có vốn đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất (27,8%) với 95,11 triệu USD; tiếp theo là Malaysia chiếm 13,2% với 45,07 triệu USD; Singapore chiếm 11,7% với 39,91 triệu USD; Nhật Bản chiếm 11,4% với 38,9 triệu USD.

Riêng về đầu tư trong nước, trong 5 tháng đầu năm, cũng có nhiều tín hiệu tích cực. Cụ thể, thành phố có 15.492 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 193.784 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 10,4% về số lượng doanh nghiệp và tăng 54,2% về vốn đăng ký.

Ngoài ra, có 22.086 lượt doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, trong đó vốn điều chỉnh bổ sung tăng 259.785 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 9,1% về số lượt doanh nghiệp và tăng gấp 4 lần về vốn bổ sung. Tính chung tổng vốn đăng ký và bổ sung là 453.569 tỷ đồng, tăng gấp 2,4 lần so với cùng kỳ.

Năm 2017, thành phố đặt kế hoạch phát triển 60.000 doanh nghiệp. Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Lãnh đạo thành phố đã làm việc với các quận, huyện để khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp. Đến nay, có 413 hộ kinh doanh đã chuyển thành doanh nghiệp.