Tổng kim ngạch thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ đạt gần 15,47 tỷ USD

PV.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam – Hoa Kỳ đạt gần 15,47 tỷ USD tính đến hết tháng 4/2017, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2016, tương ứng tăng gần 1,55 tỷ USD.

Tổng kim ngạch thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ đạt gần 15,47 tỷ USD. Nguồn: internet
Tổng kim ngạch thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ đạt gần 15,47 tỷ USD. Nguồn: internet

Tổng cục Hải quan cho biết, tháng 4/2017 kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Hoa Kỳ đạt hơn 4,57 tỷ USD, tăng 10,7% so với tháng trước, tương ứng tăng 443 triệu USD. Xuất nhập khẩu Việt Nam - Hoa Kỳ hiện chiếm 12,3% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam.

Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ tháng 4/2017 đạt hơn 3,8 tỷ USD, tăng 13,9% so với tháng trước, tương ứng tăng 464 triệu USD. Qua đó, đưa kim ngạch xuất khẩu 4 tháng/2017 đạt gần 12,45 tỷ USD, tăng 8,7%, tương ứng tăng hơn 1 tỷ USD, chiếm 20% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Nhập khẩu hàng hóa có xuất xứ từ Hoa Kỳ trong tháng 4/2017 đạt 767 triệu USD, giảm 2,6% so với tháng trước, đưa kim ngạch nhập khẩu hàng hóa có xuất xứ Hoa Kỳ trong 4 tháng/2017 đạt hơn 3,02 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 4,7%  trong tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.

Xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với Hoa Kỳ trong 4 tháng/2017 đạt hơn 11,33 tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 73,1% trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Hoa Kỳ.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, Hoa Kỳ liên tiếp là đối tác thương mại đem lại thặng dư lớn nhất cho Việt Nam trong nhiều năm liền. Cán cân thương mại hàng hóa Việt Nam - Hoa Kỳ trong tháng 4/2017 đạt thặng dư gần 3,04 tỷ USD, qua đó đưa cán cân thương mại hàng hóa Việt Nam - Hoa Kỳ trong 4 tháng/2017 đạt hơn 9,42 tỷ USD, bằng 75,7% tổng kim ngạch xuất khẩu.