TPBank eBank không bị ảnh hưởng bởi OpenSSL HeartBleed

PV.

(Tài chính) Hiện có thông tin có khoảng 15 website e-banking của một số ngân hàng và cổng thanh toán tại Việt Nam đã bị các hacker tấn công, thông qua lỗ hổng bảo mật của thư viện OpenSSL có tên gọi HeartBleed trong ngày 8/4/2014.

Tuy nhiên, khách hàng của TPBank có thể hoàn toàn toàn yên tâm về tính an toàn, bảo mật và tin cậy của dịch vụ Ngân hàng điện tử eBank của Ngân hàng. Hệ thống Internet Banking của TPBank không sử dụng giải pháp OpenSSL do vậy không bị ảnh hưởng bởi lỗ hổng bảo mật này. TPBank cũng đã tiến hành kiểm tra hệ thống và không hề thấy có lỗ hổng bảo mật nói trên.

Dịch vụ Ngân hàng điện tử của TPBank cung cấp da dạng tiện ích cho khách hàng giao dịch trực tuyến trên nền tảng công nghệ hiện đại, tiên tiến. Vì vậy vấn đề bảo mật và đảm bảo an toàn trong giao dịch trực tuyến của khách hàng luôn là ưu tiên hàng đầu của TPBank.