Trao quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

PV.

Sáng ngày 14/7/2020, tại Trụ sở Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam đã trao Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Mạnh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế giữ chức Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam (bên phải) trao quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho ông Nguyễn Thế Mạnh. Ảnh: BHXH Việt Nam
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam (bên phải) trao quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho ông Nguyễn Thế Mạnh. Ảnh: BHXH Việt Nam

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng chúc mừng ông Nguyễn Thế Mạnh được giao trọng trách Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và nhấn mạnh đây là sự tin tưởng của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam đối với ông Nguyễn Thế Mạnh.

Theo Bộ trưởng, với vai trò tổ chức thực hiện chính sách trụ cột của hệ thống an sinh xã hội, trong những năm qua, BHXH Việt Nam đã góp phần quan trọng trong việc bảo đảm ổn định chính trị-xã hội và đời sống nhân dân; thúc đẩy phát triển kinh tế gắn với tiến bộ và công bằng xã hội của quốc gia, mang lại những thành quả an sinh xã hội đáng khích lệ, được cộng đồng quốc tế công nhận. Hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) dần được hoàn thiện, đồng bộ, phù hợp với quá trình phát triển đất nước và thông lệ quốc tế; diện bao phủ BHXH, BHYT ngày càng được mở rộng; quỹ BHXH, BHYT đã trở thành quỹ an sinh lớn.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Bộ trưởng đề nghị, trong thời gian tới, ngành BHXH cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương. Đặc biệt, trong điều kiện triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách BHXH, có những giải pháp sáng tạo, cách làm hay để phù hợp với những biến chuyển về kinh tế-xã hội trong tình hình mới; tiếp tục triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Ngành BHXH cần đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ; thực hiện liên thông dữ liệu với các bộ, ngành; mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Đồng thời, tăng cường mối quan hệ công tác và phối hợp giữa cơ quan BHXH với cấp ủy, chính quyền, cơ quan chuyên môn các cấp ở địa phương trong thực hiện nhiệm vụ...

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng chúc tân Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm và kiến thức vốn có của bản thân, tích cực nghiên cứu, định hướng chiến lược, chính sách, cùng với Hội đồng quản lý, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo và toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành BHXH hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cho rằng, đây là vinh dự lớn, và song hành cũng là trọng trách nặng nề đòi hỏi phải nỗ lực vượt bậc, không ngừng rèn luyện học tập, tận tâm, tận tụy với trách nhiệm rất cao.

Với trọng trách là người đứng đầu ngành BHXH, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh hứa sẽ tiếp tục rèn luyện, học hỏi, nỗ lực, trách nhiệm, đem hết khả năng, trí tuệ, chung sức, đồng lòng cùng với tập thể Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo BHXH Việt Nam và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động tiếp tục đoàn kết, trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn để ngành BHXH ngày càng phát triển bền vững, đáp ứng mong mỏi của Đảng, Chính phủ và nhân dân.

Trước đó, ngày 10/7/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 993/QĐ-TTg về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Mạnh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế giữ chức vụ Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam thay bà Nguyễn Thị Minh đã nghỉ hưu theo chế độ.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh sinh năm 1972, tốt nghiệp đại học và thạc sĩ kinh tế tại Học viện Tài chính.

Trước khi giữ chức Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, ông Nguyễn Thế Mạnh đã đảm nhiệm nhiều cương vị chủ chốt như: Phó Chánh Thanh tra Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.