Trên 2,4 triệu giao dịch nộp thuế điện tử đã được thực hiện

Theo baohaiquan.vn

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thuế, tính đến ngày 31/10, đã có hơn 2,4 triệu giao dịch nộp thuế điện tử với số tiền hơn 392 nghìn tỷ đồng.

Số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước bằng phương thức điện tử là 392.160  tỷ đồng. Ảnh TLinh.
Số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước bằng phương thức điện tử là 392.160 tỷ đồng. Ảnh TLinh.

Theo Tổng cục Thuế, hiện hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% các chi cục thuế trực thuộc. Cả nước đã có 622.654 doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, đạt 99,64% tổng số doanh nghiệp. 

Đáng chú ý, số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận là trên 43,5 triệu hồ sơ. Số doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử đạt 97,90%. Từ đó, số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước năm 2017 đến hết tháng 10 là trên 392.160  tỷ đồng với trên 2,4 triệu giao dịch nộp thuế điện tử.

Trong công tác hoàn thuế điện tử, tính đến ngày 29/10 đã có 2.155 doanh nghiệp thực hiện kê khai hoàn thuế điện tử (đạt 31,94% trên tổng số doanh nghiệp đăng ký) với tổng số hồ sơ tiếp nhận là 5.295 hồ sơ. Tổng số tiền đề nghị hoàn thuế là 30.451 tỷ đồng. Trong đó, tổng số hồ sơ hệ thống đã giải quyết hoàn là 1.629 hồ sơ với tổng số tiền đã giải quyết hoàn hơn 10 nghìn tỷ đồng.

Về triển khai hóa đơn điện tử có xác thực, cơ quan Thuế đã tổ chức hỗ trợ cho hơn 200 doanh nghiệp triển khai tại  Cục Thuế Hà Nội và Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh. Tính đến hết tháng 10/2017, đã xác thực được 5,2 triệu hóa đơn với số tiền thuế đã được xác thực 3.042 tỷ đồng.


Công tác khai nộp thuế điện tử đối với cho thuê nhà, thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản cũng đang được ngành Thuế đẩy mạnh. Tính đến ngày 29/10, toàn Ngành đã tiếp nhận khai thuế điện tử 28.265 tờ khai. Dự kiến trong tháng 11,12 sẽ thực hiện nộp điện tử.

Hiện Tổng cục Thuế đang tiếp tục triển khai thí điểm, dần dần mở rộng thực hiện nộp thuế điện tử đối với cá nhân kinh doanh thông qua tổ chức nhận ủy nhiệm thu thuế. Ngày 5/10, Tổng cục Thuế ban hành 13 Quyết định về tiếp tục mở rộng triển khai thí điểm Ủy nhiệm thu thuế của cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán tại 99 chi cục thuế của 13 tỉnh. Đến nay, đã có 147 Chi cục Thuế thuộc 14 Cục Thuế tham gia thí điểm Ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán.