Trên 2,9 triệu người được tăng lương hưu, trợ cấp từ tháng 1/2022

Lê Hà

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, cả nước có khoảng 2.966.645 người được điều chỉnh tăng mức hưởng lương hưu, trợ cấp theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 7/12/2021 với tổng kinh phí tăng thêm trong tháng 01/2022 là gần 1.052 tỷ đồng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo BHXH Việt Nam, trong tổng số 2.966.645 người có khoảng 904.957 người hưởng từ nguồn ngân sách nhà nước được điều chỉnh, với tổng số kinh phí tăng thêm trong tháng 01/2022 là hơn 257,3 tỷ đồng. Trong đó, số người hưởng lương hưu được điều chỉnh là 632.437 người với tổng kinh phí tăng thêm trong tháng 01/2022 gần 202,8 tỷ đồng.

Khoảng 2.061.688 người hưởng từ nguồn Quỹ BHXH được điều chỉnh với tổng kinh phí tăng thêm trong tháng 01/2022 là trên 794,4 tỷ đồng, trong đó: số người hưởng lương hưu được điều chỉnh là 1.984.695 người với tổng kinh phí tăng thêm trong tháng 01/2022 trên 781,7 tỷ đồng.

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng sâu rộng tới mọi mặt của đời sống, kinh tế, xã hội, việc Chính phủ ban hành chính sách điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng đã thể hiện ý nghĩa nhân văn và sự quan tâm sâu sắc của của Đảng, Nhà nước và Chính phủ đối với những người về hưu và người hưởng trợ cấp hằng tháng.

Trước đó, ngày 07/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 108/2021/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng.

Theo đó, từ ngày 01/01/2022 điều chỉnh tăng thêm 7,4% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 12/2021 đối với các đối tượng như: Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động, quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng; cán bộ xã, phường, thị trấn; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo quy định của pháp luật...