Triển khai đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7

Theo mof.gov.vn

Ngày 08/8/2017, Tổng cục Hải quan có Công văn số 5273/TCHQ-TXNK gửi các ngân hàng thương mại phối hợp thu trả lời những băn khoăn về việc triển khai đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tổng cục Hải quan cho biết, thực hiện Quyết định số 2082/QĐ-TCHQ ngày 21/6/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc phê duyệt đề án “Nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7” (Đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7), trên cơ sở ý kiến tham gia trực tiếp của các ngân hàng tại Hội nghị ngày 07/7/2017 và ý kiến tham gia theo nội dung Công văn số 760/CNTT-PTUD ngày 11/7/2017, Tổng cục Hải quan đã tiếp thu và hoàn thiện quy trình và bộ chuẩn trao đổi thông tin giữa Cổng thanh toán điện tử hải quan với Cổng thông tin các ngân hàng thương mại.

Để tiếp tục thực hiện triển khai Đề án nộp thuế và thông quan 24/7, Tổng cục Hải quan cho biết, ngày 31/07/2017, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 2596/QĐ-TCHQ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 384/QĐ-TCHQ ngày 04/3/2016 quy chế trao đổi thông tin tờ khai hải quan điện tử, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, bảo lãnh thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và thu nộp tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác đối với các cơ quan quản lý thu qua Cổng thanh toán điện tử của Tổng cục Hải quan; Bổ sung quy trình trao đổi thông tin việc người nộp thuế kê khai, lập bảng kê, giấy nộp tiền trực tiếp tại Cổng thanh toán điện tử hải quan, ủy quyền ngân hàng tự động trích nợ tài khoản khi Tổng cục Hải quan chuyển lệnh thanh toán của người nộp thuế sang ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan…

Bên cạnh đó, căn cứ Quyết định 2082/QĐ-TCHQ và Quyết định 2596/QĐ-TCHQ Tổng cục Hải quan thông báo kế hoạch triển khai như sau:

Nâng cấp Cổng thanh toán điện tử hải quan, xây dựng các chức năng người nộp thuế cập nhật các thông tin về chữ ký số sử dụng nộp thuế, chức năng kê khai, lập giấy nộp tiền trên Cổng thanh toán điện tử hải quan; Xây dựng quy trình trao đổi thông tin giữa Tổng cục Hải quan với các ngân hàng phối hợp thu: Dự kiến hoàn thành trước ngày 30/9/2017.

Kiểm tra hệ thống trao đổi thông tin giữa Tổng cục Hải quan với các ngân hàng phối hợp thu: Dự kiến kiểm tra từ ngày 1/10/2017 đến ngày ngày 15/10/2017.

Tổ chức hội nghị tập huấn cho các đối tượng là người nộp thuế, cán bộ ngân hàng phối hợp thu, cán bộ hải quan: Dự kiến thời gian tổ chức hội nghị từ ngày 03 đến ngày 10/10/2017, chia làm 3 hội nghị tại Miền Bắc, Miền Trung và miền Nam.

Kế hoạch triển khai thí điểm Đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7: Dự kiến từ ngày 16/10/2017.

Trên cơ sở quy trình và bộ chuẩn trao đổi thông tin theo Quyết định số 2596/QĐ-TCHQ, các ngân hàng phối hợp thu cần nâng cấp hệ thống, xây dựng chương trình, hướng dẫn người nộp thuế làm thủ tục ủy quyền trích nợ tài khoản để nộp thuế phù hợp với tiến độ nâng cấp của Tổng cục Hải quan và thời gian kiểm tra hệ thống trao đổi thông tin giữa Tổng cục Hải quan với các ngân hàng phối hợp thu. Trong quá trình các ngân hàng phối hợp thu triển khai nâng cấp hệ thống nếu có vướng mắc, đề có thể liên hệ với Cục Thuế xuất nhập khẩu và Cục Công nghệ Thông tin và Thống kê Hải quan để được hướng dẫn kịp thời.