Tính đến hết ngày 01/3, tổng khối lượng trái phiếu Chính phủ đã phát hành đạt 72.177 tỷ đồng

Gia Hân

Kho bạc Nhà nước cho biết, tổng giá trị trái phiếu chính phủ (TPCP) phát hành từ đầu năm đến hết ngày 01/3/2023 đạt 72.177 tỷ đồng, tương ứng đạt gần 18% kế hoạch năm 2023 và 66,8% kế hoạch quý I/2023.

Kho bạc Nhà nước vừa thông báo kết quả phát hành TPCP ngày 01/03/2023 theo phương thức đấu thầu TPCP qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Cụ thể, ngày 01/3/2022, Kho bạc Nhà nước đã tiến hành gọi thầu 8.250 tỷ đồng TPCP ở các kỳ hạn 5 năm (750 tỷ đồng), 10 năm (4.500 tỷ đồng) và 15 năm (3.000 tỷ đồng).

Kết quả cho thấy, tổng khối lượng trái phiếu trúng thầu đạt 2.750 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ trúng thầu đạt gần 33,3%. Trong đó, trái phiếu kỳ hạn 5 năm trúng thầu 650 tỷ đồng và kỳ hạn 10 năm trúng thầu 2.100 tỷ đồng. Lãi suất trúng thầu kỳ hạn 5 năm và 10 năm tăng “nhẹ” lần lượt 3 điểm và 5 điểm so với lãi suất trúng thầu gần nhất. 

Nguồn: Kho bạc Nhà nước
Nguồn: Kho bạc Nhà nước

Như vậy, tổng giá trị TPCP phát hành từ đầu năm đến hết ngày 01/3/2023 đạt 72.177 tỷ đồng, tương ứng đạt gần 18% kế hoạch năm 2023 và 66,8% kế hoạch quý I/2023. Kỳ hạn phát hành bình quân là 12,18 năm; lãi suất phát hành bình quân là 4,36%/năm.

Cụ thể, tổng giá trị phát hành của kỳ hạn 5 năm đạt 1.400 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm đạt 200 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm và 15 năm lần lượt là 37.532 tỷ đồng (đạt 83,4% kế hoạch quý I/2023) và 33.045 tỷ đồng (đạt 73,4% kế hoạch quý I/2023).

Ngoài ra, Kho bạc Nhà nước cho biết, không có phiên đấu thầu TPCP bảo lãnh nào được tổ chức.