Triển khai hệ thống dịch vụ thuế điện tử đáp ứng khai lệ phí trước bạ ô tô, xe máy

Minh Anh

Trên cơ sở kết quả thí điểm dịch vụ khai điện tử lệ phí trước bạ (LPTB) ô tô, xe máy trên hệ thống dịch vụ thuế điện tử (eTax), mới đây, Tổng cục Thuế đã thông báo kế hoạch triển khai chính thức hệ thống dịch vụ thuế điện tử đáp ứng khai LPTB ô tô, xe máy.

Đối tượng triển khai khai điện tử LPTB đối với các phương tiện là ô tô, xe máy mới đăng ký lần đầu
Đối tượng triển khai khai điện tử LPTB đối với các phương tiện là ô tô, xe máy mới đăng ký lần đầu

Công văn số 691/TCT-DNNCN ngày 13/3/2023 của Tổng cục Thuế nêu rõ, ngày 22/6/2020, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 2529/TCT-DNNCN gửi Cục Thuế TP. Hà Nội và Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh về việc triển khai thí điểm hệ thống dịch vụ thuế điện tử đáp ứng khai LPTB điện tử và trao đổi dữ liệu điện tử nộp LPTB ô tô, xe máy đăng ký xe trên địa bàn TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở kết quả thí điểm, Tổng cục Thuế thông báo kế hoạch triển khai chính thức hệ thống dịch vụ thuế điện tử đáp ứng khai LPTB ô tô, xe máy. Cụ thể: Việc triển khai khai LPTB điện tử đối với ô tô, xe máy trên toàn quốc được thực hiện thông qua hệ thống thuế điện tử phân hệ cá nhân (https://canhan.gdt.gov.vn).

Đối tượng triển khai khai điện tử LPTB đối với các phương tiện là ô tô, xe máy mới đăng ký lần đầu, không bao gồm: ô tô vận tải hàng hóa (trừ ô tô pick up, ô tô tải Van), ô tô chở người từ 10 chỗ ngồi trở lên, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự và vỏ, tổng thành khung, tổng thành máy của ô tô, xe máy được thay thế mà phải đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; trường hợp được miễn LPTB và thừa kế, quà tặng tài sản là phương tiện.

Theo Công văn số 691/TCT-DNNCN, trong tổ chức triển khai thực hiện, tổ triển khai của Tổng cục Thuế gồm Lãnh đạo và công chức Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa và hộ kinh doanh, cá nhân (QLT DNNCN), Cục Công nghệ thông tin (CNTT), Vụ Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế (TTHT). Nhiệm vụ của tổ là tổ chức triển khai, hỗ trợ Tổ triển khai Cục Thuế thực hiện các nội dung triển khai theo kế hoạch; phối hợp với Tổ triển khai Cục Thuế xử lý các vướng mắc về kỹ thuật và nghiệp vụ.

Tổ chỉ đạo tại Cục Thuế gồm 01 Lãnh đạo Cục Thuế là tổ trưởng, các thành viên bao gồm lãnh đạo các phòng: Phòng có chức năng quản lý LPTB đối với ôtô, xe máy, phòng Tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế, phòng CNTT và lãnh đạo các Chi cục Thuế trực thuộc. Nhiệm vụ tổ chỉ đạo tại Cục Thuế là tiếp nhận nội dung triển khai từ Tổng cục Thuế và đôn đốc chỉ đạo Tổ triển khai, các đơn vị liên quan thực hiện; Xử lý các vướng mắc trong quá trình triển khai; Báo cáo kết quả triển khai, các vướng mắc phát sinh (nếu có); Giải quyết chế độ bồi dưỡng cho cán bộ tham gia triển khai.

Tổ triển khai tại Cục Thuế gồm: 01 lãnh đạo phòng, 01 chuyên viên các phòng: Phòng có chức năng quản lý LPTB đối với ôtô, xe máy, Phòng Tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế, Phòng CNTT (tại cấp Cục) và 01 Phụ trách, 01 chuyên viên các đội trước bạ và thu khác, tin học (tại cấp Chi cục). Trong đó, tổ trưởng là 01 lãnh đạo phòng được giao chủ trì triển khai. Nhiệm vụ của tổ triển khai là thực hiện các nhiệm vụ do Tổ chỉ đạo triển khai phân công; Phối hợp với tổ triển khai Tổng cục đảm bảo hệ thống ứng dụng sẵn sàng cho triển khai; phối hợp với các Ngân hàng đã kết

Vụ TTHT, Tổng cục Thuế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Vụ DNNCN tổ chức công tác tuyên truyền, thực hiện tuyên truyền trên website ngành Thuế và các kênh truyền thông khác.

Cục CNTT có trách nhiệm đảm bảo các vấn đề về kỹ thuật, vận hành ứng dụng và xử lý các sự cố vướng mắc về kỹ thuật trong quá trình triển khai.

Vụ DNNCN có trách nhiệm xử lý các vấn đề vướng mắc về nghiệp vụ, phối hợp xử lý sai sót trong quá trình triển khai; đề xuất và báo cáo Tổng cục kết quả, vướng mắc phát sinh và lộ trình, kế hoạch triển khai tiếp theo.

Cục Thuế có trách nhiệm: Chuẩn bị nội dung tuyên truyền, mục đích, lợi ích, cách thức nộp LPTB điện tử qua nhiều hình thức: Phát thanh, truyền hình, báo chí, trang thông tin điện tử của Cục Thuế ... đến NNT; Thành lập tổ chỉ đạo, tổ triển khai để phối hợp xử lý các vướng mắc, sai sót.

Chi cục Thuế có trách nhiệm: Bố trí nhân sự và phương tiện thực hiện công tác hướng dẫn, tuyên truyền, hỗ trợ NNT trong quá trình triển khai; Báo cáo và phối hợp Cục Thuế để báo cáo Tổng cục Thuế xử lý các trường hợp sai sót trong quá trình triển khai.

Hàng ngày, thực hiện rà soát dữ liệu và báo cáo Cục Thuế các trường hợp vướng mắc, sai sót (nếu có) để tổng hợp báo cáo Tổng cục.

Tổng cục Thuế tổ chức đào tạo trực tuyến cho cán bộ Cục Thuế và các Chi cục Thuế trực thuộc về Hướng dẫn quy trình kê khai LPTB điện tử đối với ô tô, xe máy; hướng dẫn sử dụng hệ thống eTax để kê khai LPTB điện tử đối với ô tô, xe máy.

Ngày 20/3/2023, Tổng cục Thuế (Cục CNTT) thực hiện nâng cấp Hệ thống dịch vụ thuế điện tử đáp ứng khai điện tử LPTB ô tô, xe máy (https://thuedientu.gdt.gov.vn).

Tổng cục Thuế hỗ trợ từ xa cho các Cục Thuế đến hết ngày 20/5/2023.