Hải quan tỉnh Bình Dương:

Triển khai nhiều giải pháp thu ngân sách năm 2018

PS.

Năm 2017, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu NSNN được giao. Số thu nộp vào NSNN đạt gần 13.450 tỷ đồng, tăng 20,33 % so với cùng kỳ năm trước (11.177,245 tỷ đồng), đạt 120,09 % so với kế hoạch Bộ giao (11.200 tỷ đồng), đạt 116,95 % so với chỉ tiêu của Hội đồng nhân dân giao (11.500 tỷ đồng).

Lãnh đạo Tổng cục Hải quan làm việc với Cục Hải quan Bình Dương
Lãnh đạo Tổng cục Hải quan làm việc với Cục Hải quan Bình Dương

Bước vào năm 2018, Cục HQBD được Bộ tài chính giao chỉ tiêu thu NSNN là 12.800 tỷ đồng, HĐND giao chỉ tiêu thu là 13.000 tỷ đồng.

Xác định công tác thu NSNN năm 2018 sẽ là một nhiệm vụ khó khăn bởi tới đây phần lớn (trên 90%) các dòng hàng theo Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) sẽ có thuế suất thuế nhập khẩu giảm xuống 0%.

Trong đó, một số mặt hàng có số thu lớn, thuế suất cao như: ô tô giảm từ 30% xuống 0%; linh kiện phụ tùng giảm từ 5%, 20% xuống 0%; sắt thép giảm từ 5% xuống 0%...

Do đó, sau khi nhận được chỉ tiêu thu ngân sách do Bộ tài chính, Hội đồng nhân dân tỉnh giao, Cục Hải quan Bình Dương đã tiến hành giao chỉ tiêu pháp lệnh và chỉ tiêu phấn đấu cho các Chi cục trên cơ sở số thu NSNN năm 2017, số lượng doanh nghiệp (DN) đang thực hiện thủ tục hải quan và khả năng thu NSNN năm 2018 của từng đơn vị.

Bên cạnh đó, Cục Hải quan Bình Dương đã xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện các giải pháp thu NSNN năm 2018, trong đó tập trung vào các nhóm giải pháp: Cải cách hiện đại hóa và tạo thuận lợi cho DN; nhóm giải pháp khai thác, quản lý số thu NSNN; Quản lý nợ thuế; Tăng cường công tác kiểm soát, chống buôn lậu, gian lận thương mại, quản lý rủi ro, kiểm tra sau thông quan và công tác kiểm tra nội bộ và nhóm giải pháp xây dựng lực lượng, duy trì kỷ cương, kỷ luật trong thực thi nhiệm vụ.

Trong đó, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị có liên quan tổ chức quán triệt đến từng CBCC trong đơn vị, đồng thời có trách nhiệm triển khai, giám sát, chỉ đạo sát sao các giải pháp của Kế hoạch và chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Hải quan Bình Dương nhằm hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN đã được giao.

Với các nhóm giải pháp đã đề ra, để tạo nguồn thu ngân sách bền vững, thì việc thu hút DN tham gia đầu tư, phát triển hoạt động xuất nhập khẩu là một nhiệm vụ được Lãnh đạo Cục Hải quan Bình Dương hết sức quan tâm và coi trọng. Vì vậy, Cục Hải quan Bình Dương  đã chú trọng vào một số giải pháp trọng tâm như sau:

Thứ nhất, đơn vị không ngừng cải cách đơn giản hóa thủ tục hành chính, điện tử hóa các thủ tục hải quan, kịp thời giải đáp, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp (DN) thông qua nhiều kênh thông tin; tăng cường công tác đối thoại, tập huấn cho DN trên địa bàn đối với những chính sách mới.

Đồng thời, chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các sở, ban, ngành trong Tỉnh để hỗ trợ kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi, thông quan nhanh chóng hàng hóa cho các DN mới đầu tư trên địa bàn.

Thứ hai, duy trì Hệ thống VNACCS/VICS, đẩy mạnh công tác tuyên truyền sử dụng dịch vụ công trực tuyến để DN nắm được và hưởng ứng; ứng dụng cơ chế một cửa quốc gia nhằm hỗ trợ, tạo thuận lợi tối đa cho DN.

Thứ ba, đẩy mạnh tuyên truyền, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh cho DN trong việc nộp thuế qua ngân hàng theo Đề án thu thuế điện tử 24/7 (nộp thuế và thông quan điện tử 24/7), đảm bảo việc thông quan ngay hàng hóa xuất nhập khẩu cho DN.

Thứ tư, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ công chức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ ứng xử văn minh, lịch sự, giải quyết thông thoáng thủ tục hải quan cho DN. Tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả mô hình “Chính quyền thân thiện, công sở thân thiện” vì sự hài lòng của khách hàng.

Với các giải pháp đồng bộ được triển khai ngay từ đầu năm, tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức Cục Hải quan Bình Dương tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu NSNN do Bộ tài chính, Hội đồng nhân dân Tỉnh giao trong năm 2018, trong đó phấn đấu tăng thu từ 5-7%.