Triển khai thẻ bảo hiểm y tế điện tử

Theo Kim Anh/daibieunhandan.vn

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam đang nghiên cứu, dự thảo mẫu thẻ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) điện tử triển khai thực hiện trong thời gian tới theo quy định của Luật. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của BHXH Việt Nam trong năm 2019 được Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh cho biết.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, bên cạnh hoàn thiện, tổng kết việc trả sổ BHXH cho người lao động theo quy định của Luật BHXH, BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình, theo mã số BHXH cho người tham gia; nghiên cứu, dự thảo mẫu thẻ BHXH, BHYT điện tử để triển khai thực hiện trong thời gian tới theo quy định của Luật BHXH, Luật BHYT.

Vấn đề tuyên truyền phù hợp từng nhóm, đối tượng cũng được chú ý. Cùng đó, tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng; hoàn thiện hệ thống các phần mềm nghiệp vụ của ngành; hoàn thiện cơ sở dữ liệu tập trung, kết nối liên thông dữ liệu với Chính phủ và các bộ, ngành; quản lý, sử dụng văn bản điện tử trong hệ thống BHXH Việt Nam.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh cho biết thêm, trong 2 năm vừa qua, BHXH Việt Nam đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ, và xây dựng thẻ BHYT điện tử sẽ là một bước đột phá của ngành.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và giao BHXH Việt Nam chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cấp, quản lý và sử dụng thẻ BHYT điện tử.

Thủ tướng yêu cầu thẻ BHYT điện tử phải được gắn chíp, với giải pháp công nghệ do Việt Nam làm chủ, bảo đảm kết nối, liên thông, tích hợp an toàn và chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương liên quan.

Với các bước đã thực hiện, lãnh đạo BHXH Việt Nam khẳng định, đến 1/1/2020 sẽ thực hiện đầy đủ các nội dung liên quan đến thẻ BHYT điện tử và chắc chắn sẽ phát hành thẻ BHYT điện tử đến với người dân theo đúng quy định.

BHXH Việt Nam đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm thực hiện mục tiêu cấp thẻ BHYT điện tử như kế hoạch đề ra, như: Xây dựng dự thảo Quyết định phê duyệt mẫu thẻ BHYT và phương án cấp, quản lý và sử dụng thẻ BHYT điện tử; xây dựng phương án để xây dựng mục tiêu, lộ trình thực hiện, quy định về giải pháp công nghệ cho thẻ BHYT điện tử... Thành lập các ban, chương trình và xin ý kiến các bộ, địa phương. Sau khi hoàn tất các thủ tục, BHXH Việt Nam sẽ trình lãnh đạo ngành, trình Thủ tướng xin phê duyệt quyết định.

Theo ông Đào Việt Ánh, BHXH Việt Nam là một trong những đơn vị cải cách sớm nhất, sớm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về BHXH, chia sẻ thông tin, giám sát việc thanh toán, chi trả BHXH, BHYT. Hệ thống công nghệ thông tin của BHXH được triển khai từ Trung ương tới 63 tỉnh, thành phố, 709 huyện và tất cả cơ sở y tế.