Triển vọng phát triển kinh tế Việt Nam và vai trò của nhà nước kiến tạo

Theo daibieunhandan.vn

Ngày 16/3, tại Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp cùng Ban Kinh tế Trung ương, Uỷ ban Kinh tế tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề Triển vọng phát triển kinh tế Việt Nam và vai trò của Nhà nước kiến tạo trong việc hoàn thiện thể chế và môi trường kinh doanh và công bố ấn phẩm thường niên Kinh tế Việt Nam 2016: Tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và vai trò nhà nước kiến tạo phát triển.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Hội thảo đã tập trung thảo luận làm rõ kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua, nhận diện những cơ hội, thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam từ đó nêu bật triển vọng phát triển trong năm 2017 và giai đoạn 2017 – 2020; phân tích, đánh giá về môi trường kinh doanh, đặc biệt là môi trường và các điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển kinh tế Việt Nam trong giai đoạn 2 thực hiện tái cấu trúc nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng
Hội thảo đã phân tích vai trò kiến tạo của Chính phủ trong việc khơi thông và tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội Việt Nam trong thời gian qua và khuyến nghị cho những năm tiếp theo để thực hiện thành công các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và giai đoạn 2016 - 2020; đánh giá khái quát quá trình thực hiện tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam trong thời gian qua và đưa ra các khuyến nghị chính sách để thực hiện mục tiêu phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam trong giai đoạn 2016 - 2020; phân tích thể chế tài chính ở Việt Nam và các khuyến nghị về hoàn thiện thể chế tài chính cho sự phát triển lành mạnh, hiệu quả và bền vững của thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm của Việt Nam trong giai đoạn đến năm 2020…

Trong Báo cáo Kinh tế Việt Nam 2016 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, cùng với việc đánh giá toàn diện thực trạng  kinh tế Việt Nam 2016 và triển vọng 2017, báo cáo đã đánh giá chuyên sâu về “Tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và vai trò nhà nước kiến tạo phát triển”. Lý do lựa chọn chủ đề chuyên sâu này xuất phát từ quan điểm cho rằng, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng là nhiệm vụ xuyên suốt của cả giai đoạn 2016 - 2020 và xây dựng nhà nước kiến tạo chính là khâu đột phá để thực hiện. Năm 2016 được xác định là năm khởi động thực hiện các nội dung này cho cả giai đoạn 2016 - 2020.

Về đánh giá Kinh tế Việt nam 2016, triển vọng phát triển kinh tế xã hội năm 2017 và những năm tiếp theo, Báo cáo tán thành nhận định về những mặt tích cực, được nêu trong Nghị quyết 23 của Quốc hội. Mặt khác, Báo cáo nhấn mạnh đến những “khoảng tối” trong bức tranh phát triển kinh tế của Việt Nam cụ thể như: Tăng trưởng kinh tế năm 2016 đã không đạt chỉ tiêu kế hoạch đặt ra và thấp hơn nhiều so với 2015, lạm phát cao hơn rất nhiều so với 2015, thâm hụt ngân sách cao xấp xỉ năm 2015, nợ công đã chạm ngưỡng cảnh báo mất an toàn và báo hiệu những rủi ro vĩ mô đang ngày càng gia tăng.

Về triển vọng 2017, Báo cáo đã dự báo hai phương án tăng trưởng với mức 6,0% và 6,6%. Việc  thực hiện các mục tiêu đặt ra, Báo cáo cho rằng,  phụ thuộc nhiều vào ý chí quyết tâm và những tính toán khoa học thực hiện những bước đột phá trong hành động từ phía Nhà nước, Chính phủ, đến các ngành, các địa phương, các doanh nghiệp và toàn xã hội.