Trình phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2021

PV. (T/h)

Ngày 4/6/2022, tại phiên họp bất thường của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đã trình bày tờ trình về phương án sử dụng nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2021.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc báo cáo tại phiên họp.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc báo cáo tại phiên họp.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, tổng thu ngân sách năm 2021 tăng 16,8% so với dự toán. Trong đó, thu ngân sách Trung ương tăng 6,6% so dự toán; thu ngân sách địa phương tăng 29,2% so với dự toán không kể nguồn thu từ sử dụng đất.

Về phương án sử dụng, nguyên tắc phân bổ tuân thủ đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, các Nghị quyết của Quốc hội và Nghị định của Chính phủ về cơ chế tài chính ngân sách đặc thù của một số địa phương.

Việc phân bổ, quản lý, sử dụng vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư công được thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn; đồng thời thực hiện quy định về tạo nguồn thực hiện chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27 của Hội nghị Trung ương 7 khóa 12…

Bộ trưởng Bộ Tài chính khẳng định, kết quả thu ngân sách nhà nước năm 2021 là tích cực. Bên cạnh sự chủ động của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương, một số ngành lĩnh vực có đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước có mức tăng trưởng khá nhờ hưởng lợi từ những chính sách tài khóa, tiền tệ và gói kích cầu, đẩy mạnh đầu tư công và giá dầu thô tăng cao trong bối cảnh ngân sách Trung ương tập trung dành thêm nguồn lực để thực hiện chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Vì vậy, để đảm bảo hài hòa công bằng và động viên các địa phương trong công tác thu ngân sách và điều hành ngân sách, Chính phủ kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định mức thưởng vượt thu cho các địa phương.

Chính phủ cũng trình Quốc hội phương án hỗ trợ bù giảm thu cân đối ngân sách cho tỉnh Tiền Giang; việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Nghị quyết số 43 của Quốc hội khóa XV; Bổ sung cho 3 Dự án xây dựng đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Mê Thuột, Biên Hòa - Vũng Tàu và Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng; Bổ sung cho Bộ Quốc phòng số thu từ sử dụng đất quốc phòng đã nộp ngân sách nhà nước năm 2021 để xây dựng, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa và tăng năng lực sản xuất của các doanh nghiệp khoa học…

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra về nội dung này của Uỷ ban Tài chính - ngân sách và ý kiến thảo luận của các thành viên Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kết luận, phương án sử dụng nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2021 do Chính phủ trình là đúng quy định pháp luật.

Về phương án phân bổ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản đồng tình với nội dung Chính phủ trình trong tổng số tăng thu tiết kiệm chi sẽ bổ sung vốn cho Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 43 của Quốc hội; bổ sung nguồn để thực hiện cải cách tiền lương; bổ sung nguồn lực tiền thuê nhà hỗ trợ người lao động; bổ sung cho Bộ Quốc phòng, số thu từ tiền sử dụng đất quốc phòng đã nộp ngân sách…

Đối với số vốn chưa phân bổ, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Tài chính sớm thống nhất phương án với Ủy ban Tài chính - Ngân sách theo hướng tăng cường cho chương trình phục hồi kinh tế, giảm áp lực bội chi ngân sách và nợ công; hoặc xem xét thưởng vượt thu cho một số địa phương; bố trí vốn cho một số dự án đầu tư công cấp bách có thể hoàn thành trong năm 2022.… 

Chủ tịch Quốc hội giao Ủy ban Tài chính - Ngân sách chủ trì, phối hợp với các cơ quan và các Bộ, ngành của Chính phủ tiếp thu ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sớm hoàn thành dự thảo Nghị quyết trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng văn bản trước khi Chủ tịch Quốc hội trình ký ban hành.