Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh:

Trong 4 tháng, thu hồi 1.120 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra thuế


Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, qua 4 tháng đầu năm 2020, đơn vị đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 5.112 doanh nghiệp, phát hiện nhiều vi phạm về thuế và đã ra quyết định thu hồi cho ngân sách với tổng số thuế truy thu, phạt, truy hoàn gần 1.120 tỷ đồng

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Từ đầu năm đến nay, qua công tác thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã phát hiện nhiều sai phạm về thuế.

Cụ thể, theo kế hoạch từ đầu năm, qua 4 tháng toàn Cục Thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 5.112 doanh nghiệp, rà soát 8.988 hồ sơ tại các cơ quan thuế quận, huyện, qua đó phát hiện nhiều trường hợp kê khai chưa đúng; phát hiện nhiều vi phạm về thuế và đã ra quyết định thu hồi về ngân sách với tổng số thuế truy thu, phạt, truy hoàn là gần 1.120 tỷ đồng.

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã  yêu cầu người nộp thuế kê khai bổ sung 6,6 tỷ đồng; các hồ sơ vi phạm gồm: 53 hồ sơ phải khai bổ sung, 216 hồ sơ phải ấn định thuế và 3.381 hồ sơ vi phạm đề xuất kiểm tra tại doanh nghiệp.

Bên cạnh việc rà soát hồ sơ tại các cơ quan thuế, Cục Thuế Thành phố còn kiểm tra tại doanh nghiệp 4.878 lượt, phát hiện nhiều sai phạm với tổng số thuế truy thu, phạt và truy hoàn lên tới 533,6 tỉ đồng. Trong đó, giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng 159,2 tỷ đồng, giảm lỗ 7.701,1 tỷ đồng. Đơn vị cũng từ chối hoàn thuế 46,6 tỷ đồng, đã thu nộp ngân sách nhà nước 307,9 tỷ đồng.

Đồng thời trong 4 tháng, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện 234 cuộc thanh tra, với số thuế truy thu và phạt 579 tỷ đồng, tăng 34,5% về số lượng hồ sơ và tăng 113% về số thuế truy thu, phạt, truy hoàn so với cùng kỳ năm 2019; số giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng 36 tỷ đồng, số giảm lỗ 729 tỷ đồng.