Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chỉ đạo sơ kết Nghị quyết Trung ương 6 khóa X tại các tỉnh Miền Trung

PV.

(Tài chính) Trong các ngày 16 và 17/4, đoàn công tác Trung ương do ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Phó Ban Chỉ đạo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã làm việc với Tỉnh ủy các tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Toàn cảnh buổi làm việc của đoàn công tác Trung ương tại Quảng Ngãi. Nguồn: financePlus.vn
Toàn cảnh buổi làm việc của đoàn công tác Trung ương tại Quảng Ngãi. Nguồn: financePlus.vn

Đoàn công tác Trung ương còn có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Cao Lục, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Nguyễn Toàn Thắng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Nguyễn Cẩm Tú, Thứ trưởng Bộ Công thương; Bùi Hồng Lĩnh, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và xã hội; các đồng chí Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng thuộc Ban Kinh tế Trung ương và các Bộ: Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công thương, Bộ Tư pháp. 

Tại các buổi làm việc, lãnh đạo các tỉnh, thành phố cùng đại diện các sở, ban, ngành đã báo cáo quá trình triển khai nghị quyết đồng thời đưa ra các ý kiến đề xuất, kiến nghị Trung ương giúp tháo gỡ khó khăn trong thực hiện nghị quyết. Các đại biểu đều đánh giá Nghị quyết Trung ương 6 khóa X đã tác động mạnh vào đời sống phát triển kinh tế xã hội, giúp tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi có những đột phá phát triển kinh tế trong thời gian qua. Thực tế khách quan, đặc thù ở hai địa phương cho thấy, vai trò điều tiết, sự giúp sức của Nhà nước về kinh tế thị trường là rất quan trọng, bởi thị trường khu vực này sức mua yếu, rủi ro cao, việc thu hút đầu tư còn thấp.

Qua 05 năm (2008-2013) thực hiện Nghị quyết, theo báo cáo của các tỉnh cho thấy, kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Cơ cấu kinh tế của Quảng Ngãi chuyển dịch theo hướng tích cực; GDP bình quân đầu người tăng từ 608 USD năm 2008 lên 2.058 USD năm 2013 (gấp 3,4 lần so với năm 2008). Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2013 đạt 30.563 tỷ đồng, gấp 19,4 lần so với năm 2008 (năm 2008 đạt 1.577 tỷ đồng). Trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất năm 2013 đạt trên 24.210 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2008-2013 khoảng 92 ngàn tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách tỉnh khoảng 13.267 tỷ đồng. 

Đối với Quảng Nam, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 5 năm 2008 - 2013 là 11,86% (theo giá so sánh năm 2010); tổng kim ngạch xuất khẩu thực hiện hơn 2,2 tỷ USD, tăng bình quân hằng năm 20%; khách du lịch lưu trú tăng nhanh, từ 779 ngàn lượt năm 2008 lên 1,12 triệu lượt năm 2013 (tăng hằng năm 7,5%), doanh thu từ hoạt động du lịch tăng bình quân 21%/năm, góp phần tạo thêm nhiều việc làm, giảm nghèo, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng liên tục, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh trong 5 năm hơn 26.400 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2013, toàn tỉnh Quảng Nam có 4.250 doanh nghiệp trong nước đang hoạt động với tổng vốn điều lệ 26.000 tỷ đồng; 94 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, đóng góp 70% giá trị xuất khẩu. Các loại thị trường được thiết lập, công tác quản lý nhà nước được đổi mới, tạo môi trường đầu tư thuận lợi để các thành phần kinh tế phát triển, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ (tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội hơn 69.200 tỷ đồng). 

Phát biểu tại các buổi làm việc, ông Vương Đình Huệ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ đánh giá cao những kết quả đạt được của các tỉnh trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) và những ý kiến đánh giá, góp ý vào thực tiễn triển khai nghị quyết. Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh, trong điều kiện khó khăn, nhưng quy mô phát triển kinh tế của Quảng Nam và Quảng Ngãi cũng đã lớn hơn, tăng trưởng kinh tế tốt, chú trọng công tác xóa đói giảm nghèo; các lĩnh vực đã có những cố gắng, tiến bộ.  

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho rằng, trong điều kiện khó khăn chung, chúng ta thấy vai trò của Nhà nước càng rõ hơn. Tuy nhiên đồng chí cũng nhấn mạnh, tới đây cần xem xét xây dựng được thể chế cho một số ngành, một số vùng làm sao để địa phương có thể chủ động, năng động, sáng tạo; tiến tới bộ, ngành chủ yếu là quản lý nhà nước, phát huy vai trò cá nhân, vai trò cộng đồng là rất quan trọng, tính bài toán phân cấp, gắn với hiệu quả các dự án. Theo đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Quảng Nam và Quảng Ngãi cần tiếp tục phát huy vai trò Nhà nước trong các chính sách an sinh xã hội, quan tâm đến hộ nghèo, tính toán chuyển dịch cơ cấu lao động, thúc đẩy xuất khẩu lao động.

Thay mặt Ban Chỉ đạo, ông Vương Đình Huệ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo mong muốn rằng, kết quả làm việc sẽ thu được nhiều kết quả quan trọng để báo cáo Bộ Chính trị trong thời gian tới đây.

Sau 5 năm triển khai, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra quyết định thành lập Ban Chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X gồm có 23 thành viên (trong đó có 1 Ủy viên Bộ Chính trị; 18 Ủy viên Trung ương Đảng) do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng làm Trưởng ban Chỉ đạo.