Trường hợp không phải đính chính sổ đỏ

Theo chinhphu.vn

Trường hợp người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận, đã được ghi số Giấy chứng minh nhân dân (CMND) trên Giấy chứng nhận đã cấp mà không có sự thay đổi về số CMND, chỉ thay đổi ngày cấp CMND thì không phải làm thủ tục đính chính Giấy chứng nhận.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Khi khai báo thông tin để làm sổ đỏ, bà Thu Hằng (TP. Hà Nội) sử dụng giấy CMND cũ. Sau đó, bà đổi giấy CMND, không đổi số, chỉ thay đổi về ngày cấp. Bà Hằng đã xin đính chính thông tin về ngày cấp CMND trên sổ đỏ, tuy nhiên, cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai yêu cầu bà về xin xác nhận việc thay đổi ngày cấp CMND trên sổ hộ khẩu, trong khi trên sổ hộ khẩu của bà chỉ ghi số CMND không ghi ngày cấp.

Bà Hằng cũng đã ra cơ quan công an nơi làm CMND mới, xin xác nhận về việc thay đổi ngày cấp CMND nhưng được trả lời, cơ quan công an chỉ xác nhận nếu có thay đổi về số CMND còn thay đổi về ngày cấp là đương nhiên, vì làm CMND mới, do vậy không xác nhận trường hợp này. Bà Hằng hỏi, trong trường hợp này bà phải làm thế nào?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điểm a, Khoản 1, Điều 5 của Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã hướng dẫn ghi thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trên Giấy chứng nhận đối với cá nhân trong nước có giấy tờ nhân thân là Giấy chứng minh nhân dân như sau: ghi "Ông" (hoặc "Bà"), sau đó ghi họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân (nếu có), địa chỉ thường trú. Giấy tờ nhân thân là Giấy chứng minh nhân dân thì ghi "CMND số:...".

Do vậy, trường hợp người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận, đã được ghi số Giấy CMND trên Giấy chứng nhận đã cấp mà không có sự thay đổi về số CMND, chỉ thay đổi ngày cấp CMND thì không phải làm thủ tục đính chính giấy chứng nhận.

Việc thay đổi ngày cấp Giấy CMND mà không thay đổi số Giấy CMND không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người sử dụng đất.