Hướng dẫn miễn thuế thu nhập cá nhân theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Theo mof.gov.vn

Trả lời Công văn số 01/2016/IFV ngày 26/12/2016 của Công ty TNHH Interlour Việt Nam đề nghị Tổng cục Thuế hướng dẫn về miễn thuế thu nhập cá nhân theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Singapore đối với tiền lương, tiền công do ông Greory Lioyd Harvey nhận được do Công ty mẹ tại Singapore chi trả, ngày 10/5, Tổng cục Thuế đã hướng dẫn chi tiết tại Công văn số 1887/TCT-HTQT.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Cụ thể, Khoản 2 Điều 15 của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần có quy định:

“2. Mặc dù có những quy định tại khoản 1, tiền công do một đối tượng cư trú của một nước ký kết thu được từ lao động làm công tại nước ký kết kia sẽ chỉ phải nộp thuế tại nước thứ nhất nếu:

a. người nhận tiền công có mặt nước ký kết kia trong một khoảng thời gian hoặc nhiều khoảng thời gian gộp lại không quá 183 ngày trong năm dương lịch liên quan;

b. chủ lao động hay đại diện chủ lao động trả tiền công lao động không phải là đối tượng cư trú tại nước kia;

c. số tiền công không phải phát sinh tại một cơ sở thường trú hoặc một cơ sở cố định mà người chủ lao động có tại nước kia”.

Điều 16 của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần có quy định:

“Các khoản thù lao cho giám đốc và các khoản thanh toán tương tự khác do một đối tượng cư trú của một nước ký kết nhận được với tư cách là thành viên của ban giám đốc của một công ty là đối tượng cư trú của nước ký kết có thể phải nộp thuế ở nước kia”.

Căn cứ quy định tại Điều 15 và Điều 16 nêu trên, đề nghị Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kiểm tra xác định thu nhập của ông Greg để áp dụng đúng quy định của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần. Trường hợp thu nhập của ông Greg là tiền lương, tiền công và thỏa mãn các điều kiện nêu tại khoản 2 (a,b,c) Điều 15 nêu trên thì thu nhập của ông Greg không thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam.

Trường hợp thu nhập của ông Greg được xác định là thù lao cho giám đốc thì khoản thu nhập này thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam theo quy định của Điều 16 của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần.

Công văn số 1887/TCT-HTQT của Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và hướng dẫn Công ty TNHH Interlour Việt Nam thông báo cho ông Greg kê khai, nộp thuế đúng quy định.