Từ 1/1/2022, xả rác càng nhiều trả tiền càng cao

Theo Bùi Hằng/kinhtemoitruong

Thay vì thu tiền xử lý rác thải theo bình quân đầu người như hiện nay, các cá nhân, hộ gia đình càng xả nhiều rác sẽ phải trả nhiều tiền hơn theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Quy định mới tại Luật Bảo vệ môi trường 2020 sẽ áp dụng cách tính thu phí rác thải dựa trên khối lượng thải ra. (Ảnh: Nguyệt Nhi)
Quy định mới tại Luật Bảo vệ môi trường 2020 sẽ áp dụng cách tính thu phí rác thải dựa trên khối lượng thải ra. (Ảnh: Nguyệt Nhi)

Bắt đầu từ 1/1/2022 giá dịch vụ thu gom vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân được tính dựa trên khối lượng, thể tích chất thải ra.

Đặc biệt, những quy định mới liên quan đến chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Thông tin cho biết, theo Khoản 1, Điều 79 Luật này quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân được tính toán theo căn cứ sau đây:

- Phù hợp với quy định của pháp luật về giá.

- Dựa trên khối lượng hoặc thể tích chất thải đã được phân loại.

- Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế, chất thải nguy hại phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân đã được phân loại riêng thì không phải chi trả giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý.

Quy định mới được áp dụng kể từ 1/1/2022, phí thu gom, vận chuyển và xử lý chất tải sẽ căn cứ theo khối lượng và thể tích chất thải ra. Điều này đồng nghĩa với việc cá nhân, tổ chức, hộ gia đình nào xả càng nhiều rác thải, chất thải thì sẽ phải trả chi phí nhiều hơn.

Theo quy định hiện nay, tiền rác thải sinh hoạt được tính theo bình quân đầu người hoặc tính cố định một tháng phải đóng một khoản tiền nhất định.

Trước đó, tại thời điểm Quốc hội họp bàn để thông qua Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 vấn đề thu phí rác thải sinh hoạt theo khối lượng đã từng nhận được nhiều ý kiến khác nhau của các đại biểu Quốc hội và chuyên gia.

Điều cần lưu ý, theo Khoản 7, Điều 79 Luật này thì căn cứ thu phí rác thải dựa theo khối lượng và thể tích được thực hiện chậm nhất là ngày 31/12/2024. Tức là trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2022 đến ngày 31/12/2024 tùy vào từng địa phương, quy định tính phí rác thải dựa trên khối lượng có thể được áp dụng ở các thời điểm khác nhau.

Cùng với đó, một điểm mới khác cũng được quy định tại Khoản 2 Điều 77 của Luật Bảo vệ môi trường 2020 đó là cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt có quyền từ chối thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân không phân loại, không sử dụng bao bì đúng quy định và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân được phân theo các loại sau: Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế; Chất thải thực phẩm; Chất thải rắn sinh hoạt khác.

Như vậy, kể từ ngày 1/1/2022, nếu hộ gia đình, cá nhân không phân loại rác không những bị từ chối thu gom, mà còn bị báo với cơ quan có thẩm quyền và bị xử lý theo quy định.

Theo Khoản 4, Điều 20, Nghị định số 155/2016 hành vi không phân loại chất thải rắn sinh hoạt theo quy định sẽ bị xử phạt từ 15-20 triệu đồng.

Thông tin thêm rằng, việc phân loại chất thải đã được nhiều địa phương tuyên truyền, hướng dẫn từ nhiều năm qua nhưng thực tế vẫn chưa có sự chuyển biến mạnh mẽ từ người dân thực hiện.