Từ 24/2, phát hành tem điện tử đối với rượu nhập khẩu

PV.

Tổng cục Hải quan vừa có thông báo phát hành tem điện tử đối với rượu nhập khẩu. Theo đó, số lượng tem điện tử rượu nhập khẩu phát hành đợt này là hơn 12,8 triệu, sử dụng từ ngày 24/2/2023.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Trong đợt phát hành lần này, tem điện tử rượu nhập khẩu độ cồn < 30 độ, ký hiệu AD/2022 được phát hành 4.999.996 tem; ký hiệu AE/2022 được phát hành 7.800.004 tem. Số lượng tem đợt này được sử dụng bắt đầu từ ngày 24/2/2023.

Trước đó, ngày 30/3/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 23/2021/TT-BTC hướng dẫn in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá.

Theo Thông tư số 23/2021/TT-BTC, việc quản lý và sử dụng tem điện tử chỉ áp dụng đối với mặt hàng rượu, thuốc lá nhập khẩu để phục vụ kinh doanh tiêu dùng trong nước; việc dán tem đối với hàng hóa phục vụ bán tại cửa hàng miễn thuế thực hiện theo quy định tại Nghị định số 100/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh hàng miễn thuế.

Khi thực hiện thông quan theo quy định tại khoản 4, Điều 3, Thông tư số 23/2021/TT-BTC thì doanh nghiệp phải thực hiện dán tem và tự chịu trách nhiệm việc dán tem rượu nhập khẩu cho sản phẩm rượu nhập khẩu trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ.