Từ 5/1/2015, sẽ chính thức ra mắt bộ chỉ số trái phiếu

pv.

(Tài chính) Ngày 5/1/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ chính thức ra mắt bộ chỉ số trái phiếu (Bond Index). Đây là một tin vui với thị trường trái phiếu Chính phủ ngay trong những ngày đầu năm mới.

Việc vận hành chính thức chỉ số trái phiếu (Bond Index) từ ngày 5/1/2015 sẽ tăng sức hấp dẫn của thị trường với các tổ chức đầu tư. Nguồn: financePlus.vn
Việc vận hành chính thức chỉ số trái phiếu (Bond Index) từ ngày 5/1/2015 sẽ tăng sức hấp dẫn của thị trường với các tổ chức đầu tư. Nguồn: financePlus.vn

Chính thức ra mắt bộ chỉ số trái phiếu

Nhằm cung cấp thêm công cụ chỉ báo trên thị trường trái phiếu Chính phủ, HNX sẽ chính thức ra mắt bộ chỉ số trái phiếu (Bond Index) từ ngày 5/1/2015. Chỉ số trái phiếu là công cụ đo lường mức độ biến động của thị trường trái phiếu, là một chỉ báo quan trọng của thị trường trái phiếu Chính phủ.

Việc giới thiệu bộ chỉ số trái phiếu ra thị trường giúp các tổ chức tài chính, nhà đầu tư quản trị danh mục đầu tư tốt hơn, có thể sử dụng các trái phiếu trong danh mục chỉ số để xây dựng danh mục đầu tư trái phiếu mô phỏng với tỷ trọng tương ứng trong chỉ số. Chỉ số trái phiếu còn là công cụ tham chiếu để so sánh hiệu quả đầu tư trái phiếu với các kênh đầu tư tài chính khác.

Ngoài ra, thông qua chỉ số trái phiếu, các nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư nước ngoài có thể so sánh mức độ hấp dẫn của trái phiếu Việt Nam với các thị trường khác, để ra quyết định lựa chọn thị trường đầu tư hợp lý.

Bộ chỉ số trái phiếu được kỳ vọng sẽ giúp minh bạch hóa thông tin trên thị trường trái phiếu; hỗ trợ Chính phủ, cơ quan quản lý đánh giá tác động của chính sách vĩ mô lên thị trường; hỗ trợ công tác phân tích, dự báo, nghiên cứu, quản trị danh mục trái phiếu của thành viên, tổ chức trên thị trường; là công cụ quảng bá về mức độ phát triển của thị trường trái phiếu Việt Nam tới các nhà đầu tư quốc tế. Trong tương lai, chỉ số trái phiếu là cơ sở để phát triển các sản phẩm phái sinh như hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn.

Trước mắt, bộ chỉ số trái phiếu được xây dựng trên trái phiếu Kho bạc Nhà nước vì loại trái phiếu này chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá trị niêm yết của trái phiếu Chính phủ trên toàn thị trường với 71%. Ngoài ra, đây cũng là loại hàng hóa có độ rủi ro thấp và thuộc loại hàng hóa cơ sở để nhà đầu tư tham chiếu định giá các loại trái phiếu khác trên thị trường.

Bộ chỉ số trái phiếu có các chỉ số thành phần gồm chỉ số trái phiếu tổng hợp và các chỉ số trái phiếu theo dải kỳ hạn: 2 năm, 3 năm, 5 năm, 1-3 năm, 3-5 năm…

Mỗi bộ chỉ số này đều bao gồm các chỉ số giá sạch, chỉ số giá gộp và chỉ số tổng thu nhập. Trong đó, các chỉ số giá phản ánh sự biến động của giá trái phiếu do tác động của các yếu tố thị trường như lãi suất,tình hình kinh tế vĩ mô …. Chỉ số tổng thu nhập phản ánh tổng thu nhập từ giá và thu nhập từ lãi coupon nhận được cũng như từ việc tái đầu tư các khoản coupon. Bộ chỉ số trái phiếu Kho bạc Nhà nước có điểm cơ sở là 100.

Tiếp theo bộ chỉ số trái phiếu Kho bạc, HNX sẽ tiếp tục phát triển các bộ chỉ số trái phiếu khác như trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương, chỉ số trái phiếu chuẩn, chỉ số trái phiếu thanh khoản…

Thay đổi cách tính chỉ số HNX Index

Cũng từ 5/1/2015, HNX sẽ chính thức thay đổi cách tính chỉ số HNX Index. Theo đó, HNX Index sẽ được tính toán dựa trên giá trị vốn hóa thị trường có điều chỉnh tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng của tất cả các cổ phiếu niêm yết và giao dịch trên HNX có tỷ lệ tự do chuyển nhượng lớn hơn hoặc bằng 5%.

Phương pháp tính toán giá trị vốn hóa thị trường có điều chỉnh tỷ lệ tự do chuyển nhượng theo thông lệ quốc tế giúp cho chỉ số HNX-FF-Index phản ánh chính xác hơn diễn biến giao dịch trên thị trường cổ phiếu niêm yết, loại bỏ ảnh hưởng của những cổ phiếu có khối lượng niêm yết lớn nhưng tỷ lệ tự do chuyển nhượng thấp. 

Chỉ số HNX-FF-Index được HNX đưa vào vận hành thử nghiệm song song với HNX-Index từ cuối năm 2013. Sau một năm thử nghiệm với kết quả vận hành ổn định, phản ánh sát diễn biến thị trường, HNX sẽ chính thức áp dụng cách tính mới cho chỉ số HNX Index. Việc tính toán, quản lý chỉ số HNX-Index được thực hiện theo quy định tại bộ nguyên tắc xây dựng và quản lý chỉ số cổ phiếu của HNX.