Từ ngày 6/3/2023, các ngân hàng thương mại đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi

Gia Hân

Theo thông tin từ phía Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), trong tháng 2/2023, mặt bằng lãi suất đã ổn định, lãi suất trên thị trường đã có xu hướng giảm. Đặc biệt, từ hôm nay, ngày 6/3/2023, các ngân hàng thương mại (NHTM) đã đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi.

NHNN chỉ đạo các tổ chức tín dụng tích cực tiết giảm chi phí, giảm lãi suất cho vay.
NHNN chỉ đạo các tổ chức tín dụng tích cực tiết giảm chi phí, giảm lãi suất cho vay.

NHNN cho biết, thời gian qua, cơ quan này thường xuyên theo dõi sát diễn biến tiền tệ trong nước, quốc tế, dự báo lạm phát và lãi suất thị trường để điều hành lãi suất phù hợp với cân đối vĩ mô, lạm phát và mục tiêu chính sách tiền tệ.

Đồng thời, NHNN đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng tích cực tiết giảm chi phí, giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Theo báo cáo của các NHTM, trong tháng 2/2023, mặt bằng lãi suất đã ổn định và thực tế, lãi suất trên thị trường đã có xu hướng giảm. Lãi suất cho vay bình quân phát sinh mới đã giảm khoảng 0,4%/năm (so với cuối năm 2022); đã có 22 NHTM giảm lãi suất cho vay bình quân.

Đặc biệt, NHNN nhấn mạnh, từ ngày 6/3/2023, các NHTM đã đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi. Trong đó, 04 NHTM Nhà nước giảm 0,2%/năm so với mức lãi suất niêm yết của từng ngân hàng tính từ ngày 27/02/2023 đối với nhóm kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng.

Trong khi đó, các NHTM cổ phần giảm 0,5%/năm so với mức lãi suất của từng ngân hàng tính từ ngày 27/02/2023 đối với nhóm kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng.

Việc đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi sẽ giúp các NHTM giảm chi phí, qua đó có điều kiện để giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế, nhất là đối với các lĩnh vực ưu tiên.