Từ tháng 1/2015, sẽ thay đổi phương pháp tính chỉ số HNX - Index

PV.

(Tài chính) Ngày 29/10/2014, Hội đồng chỉ số Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã họp phiên thứ 7 để xem xét định kỳ các bộ chỉ số của Sở. Hội đồng đã quyết định thay đổi phương pháp tính chỉ số HNX - Index, đồng thời xác định thời điểm ra mắt chỉ số tổng thu nhập (Total Return Index - TRI) và bộ chỉ số trái phiếu.

Phiên họp thứ 7, Hội đồng chỉ số HNX đã quyết định thay đổi cách tính chỉ số HNX - Index kể từ tháng 1/2015. Nguồn: FinancePlus.vn
Phiên họp thứ 7, Hội đồng chỉ số HNX đã quyết định thay đổi cách tính chỉ số HNX - Index kể từ tháng 1/2015. Nguồn: FinancePlus.vn

Tại phiên họp nói trên, các thành viên Hội đồng chỉ số của HNX đã xem xét định kỳ bộ chỉ số của Sở, đồng thời đánh giá kết quả chạy thử nghiệm chỉ số HNX FF Index trong 10 tháng vừa qua.

Chỉ số HNX FF Index chính thức vận hành từ ngày 2/12/2013 và được xem xét định kỳ hàng quý. Căn cứ quy định tại Bộ Nguyên tắc Xây dựng và Quản lý Chỉ số giá HNX, những cổ phiếu có tỷ lệ tự do chuyển nhượng dưới 5% sẽ bị loại khỏi rổ tính chỉ số HNX FF Index.

Các thành viên Hội đồng đều có chung nhận định chỉ số HNX FFIndex vận hành ổn định và phản ánh sát diễn biến thị trường. Bởi vậy, Hội đồng chỉ số đã quyết định sử dụng phương pháp tính chỉ số HNX FF Index để áp dụng tính toán chỉ số HNX - Index kể từ ngày 01/01/2015. Theo đó, HNX Index sẽ được tính toán dựa trên giá trị vốn hóa thị trường có điều chỉnh tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng của tất cả các cổ phiếu niêm yết và giao dịch trên HNX có tỷ lệ tự do chuyển nhượng lớn hơn hoặc bằng 5%. 

 Tại cuộc họp, Hội đồng chỉ số cũng đã ấn định thời điểm chính thức ra mắt chỉ số tổng thu nhập đầu tháng 12/2014 và bộ chỉ số trái phiếu vào tháng 01/2015. Chỉ số tổng thu nhập TRI - HNX 30 được tính toán dựa trên chỉ số gốc HNX 30. Cổ tức sử dụng trong phương pháp tính toán chỉ số này là tổng giá trị các khoản cổ tức bằng tiền mặt của các cổ phiếu trong rổ chỉ số HNX 30. Đây là chỉ số tham chiếu tốt cho các sản phẩm sử dụng hoặc kết nối với chỉ số HNX 30. Chỉ số TRI - HNX 30 sẽ được tính toán và công bố cuối ngày giao dịch với điểm cơ sở 100 điểm và ngày cơ sở 03/01/2012 (trùng ngày cơ sở chỉ số HNX 30). Thời điểm ra mắt chỉ số dự kiến 1 tuần trước thời điểm Công ty quản lý quỹ SSIAM niêm yết chứng chỉ quỹ ETF SSIAM HNX 30 trên HNX.

Bộ chỉ số trái phiếu do Kho bạc Nhà nước phát hành với nhóm các chỉ số thành phần gồm có chỉ số 2 năm, 3 năm, 5 năm và chỉ số tổng hợp. Mỗi chỉ số này được tính theo giá sạch, giá gộp, và tổng thu nhập. Nguồn giá được thu thập từ giá giao dịch, giá chào trên Hệ thống giao dịch TPCP, giá chào trên Hệ thống đường cong lợi suất và giá được xác định dựa trên định giá từ đường cong lợi suất.

Hiện nay, tại HNX, ngoài các chỉ số nói trên còn các bộ chỉ số ngành và bộ chỉ số quy mô. Bộ chỉ số ngành gồm 3 chỉ số: chỉ số ngành tài chính, chỉ số ngành xây dựng và chỉ số ngành công nghiệp. Việc xem xét các chỉ số ngành được thực hiện định kỳ theo quý đối với tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng của các cổ phiếu trong mỗi rổ chỉ số ngành. Dữ liệu tính toán được lấy tại ngày giao dịch cuối cùng của quý (ngày 31/03/2014) và được áp dụng sau ngày giao dịch cuối cùng của tháng tiếp theo, tức là ngày 05/05/2014.

Bộ chỉ số quy mô gồm 2 chỉ số HNX Large Cap Index và HNX Mid/Small Cap Index. Việc xem xét định kỳ được thực hiện 6 tháng một lần, bao gồm điều kiện duy trì của các cổ phiếu trong rổ, việc lựa chọn chứng khoán thay thế trong rổ chỉ số HNX Large Cap Index và tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng của mỗi cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số HNX Large Cap Index và HNX Mid/Small Cap Index. Dữ liệu tính toán được lấy trong vòng 06 tháng gần nhất tính đến ngày 31/3/2014.