Tuyên Quang: Thu nội địa năm 2015 tăng hơn 18%

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Ông Lê Mạnh Hải - Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang cho biết, thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015 của cục thuế đạt 1.304,3 tỷ đồng, tăng 8,6% dự toán UBND tỉnh giao. Số thu cân đối ngân sách là 1.255,3 tỷ đồng, tăng 18,4% dự toán Bộ Tài chính giao.

Tất cả 8/8 đơn vị thu của Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang hoàn thành vượt dự toán Bộ Tài chính giao. Ảnh: TL.
Tất cả 8/8 đơn vị thu của Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang hoàn thành vượt dự toán Bộ Tài chính giao. Ảnh: TL.

Cũng theo ông Hải, thu NSNN trên địa bàn năm 2015 thực hiện trong điều kiện còn nhiều khó khăn. Một số nguồn thu, khoản tăng thu tính bền vững không cao, còn nhiều nguồn thu nhỏ lẻ; nhiều chính sách thuế được sửa đổi bổ sung ảnh hưởng tới việc thực hiện dự toán thu ngân sách.

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế; sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp; sự nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức của các doanh nghiệp, doanh nhân và sự nỗ lực phấn đấu cao của cấp ủy, chính quyền các cấp, của cơ quan thuế, nhiệm vụ công tác thu ngân sách trên địa năm 2015 đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán.

Tổng thu trên địa bàn là 1.304,3 tỷ đồng đạt 108,6% dự toán UBND tỉnh giao. Số thu cân đối ngân sách là 1.255,3 tỷ đồng đạt 118,4% dự toán Bộ Tài chính giao, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2014.

Số thu do cơ quan thuế thực hiện là 1.242 tỷ đồng (bao gồm cả thu từ hoạt động xổ số kiến thiết) đạt 113,2% dự toán UBND tỉnh giao, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2014. Số thu do cơ quan khác quản lý đạt 59,7% dự toán UBND tỉnh giao, giảm 81,7% so cùng kỳ năm 2014.

Có 8/8 đơn vị thu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán UBND tỉnh giao đó là: Văn phòng cục thuế tỉnh tổng thu đạt 740,1 tỷ đồng, đạt 105,8% dự toán, giảm 7,9% so với cùng kỳ năm 2014.

Các chi cục như: Thành phố Tuyên Quang đạt 281 tỷ đồng, đạt 118,5% dự toán, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2014; huyện Sơn Dương đạt 99,7 tỷ đồng, đạt 100,3% dự toán, giảm 31,7% so với cùng kỳ năm 2014; huyện Yên Sơn đạt 53,2 tỷ đồng, đạt 104,9% dự toán, giảm 39% so với cùng kỳ năm 2014…/.