Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoàn thành Phiên họp thường kỳ thứ hai

Việt Hoàng

Chiều ngày 18/8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thường kỳ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc sau hai ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm cao, hoàn thành các chương trình đề ra.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Phiên họp thường kỳ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Phiên họp thường kỳ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trong hai ngày làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bàn thảo về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) - Dự án luật có phạm vi tác động rất lớn, toàn diện. Vì vậy, việc sửa đổi cần được tiến hành một cách kỹ lưỡng và toàn diện để bảo đảm cho Luật sau khi được ban hành tạo ra được một bước chuyển biến tích cực và rõ rệt trong công tác thi đua và khen thưởng, nhất là khắc phục cho được bệnh hình thức và thành tích trong tổ chức thi đua, khen thưởng. Bộ Nội vụ - Cơ quan trình và Ủy ban Xã hội của Quốc hội tiếp thu ý kiến tại phiên họp, tiếp tục tổ chức nghiên cứu, tọa đàm, hội thảo nhằm hoàn thiện dự án đạt chất lượng cao nhất để trình Quốc hội.

Toàn cảnh Bế mạc Phiên họp thứ 2 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.
Toàn cảnh Bế mạc Phiên họp thứ 2 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Về việc thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm xã hội năm 2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tập trung thảo luận các nội dung về công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, tình hình nợ đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội, công tác kiểm tra, thanh tra; thu chi bảo hiểm xã hội, đầu tư Quỹ Bảo hiểm xã hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan tăng cường hơn nữa kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng Quỹ Bảo hiểm xã hội; rà soát trách nhiệm về quản lý nhà nước của các quỹ trong quản lý, trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật đối với các quỹ này. Đồng thời, đề nghị Chính phủ khẩn trương chỉ đạo công tác nghiên cứu, xây dựng, xem xét trình Quốc hội thông qua Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) để kịp thời thể chế hóa các tinh thần, quan điểm lớn tại Nghị quyết 28 của Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nguyên tắc định mức chung về tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022; giao Ủy ban Tài chính - Ngân sách chủ trì, phối hợp với Ủy ban Pháp luật, các Ủy ban của Quốc hội và Bộ Tài chính rà soát, thống nhất các nội dung còn có ý kiến khác nhau hoặc cần phải làm rõ thêm để hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết gửi xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng văn bản trước khi ký ban hành.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã thông qua 2 nghị quyết thành lập các Đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2022; yêu cầu Đoàn giám sát phối hợp với Tổng Thư ký Quốc hội xây dựng đề cương chi tiết và kế hoạch triển khai cụ thể, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định theo thẩm quyền trước khi tổ chức thực hiện.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập, giải thể cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, cơ quan điều tra hình sự khu vực trong quân đội nhân dân; bãi bỏ nghị quyết một số điều của các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập, giải thể cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, cơ quan điều tra hình sự khu vực trong quân đội nhân dân Việt Nam.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc mẫu của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; giao Ban Công tác đại biểu phối hợp với Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để sớm chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo văn bản và gửi xin ý kiến Thường vụ Quốc hội lần cuối, trước khi ký ban hành.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về kiến nghị giám sát của Hội đồng Dân tộc về việc phân định miền núi, vùng cao. Đề nghị Hội đồng Dân tộc tiếp tục phối hợp với Ủy ban Dân tộc của Chính phủ tổng kết, đánh giá toàn diện, hiệu quả việc thực hiện để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung tiêu chí và thực hiện phân định miền núi, vùng cao làm cơ sở thống nhất và đồng bộ để thực hiện các chính sách và pháp luật thể chế trong giai đoạn tiếp theo. Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành tổng kết Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV và cho ý kiến bước đầu về chuẩn bị Kỳ họp thứ hai. Dự kiến, Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/10/2021.

Phát biểu bế mạc Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận các nội dung của phiên họp đã được xem xét một cách kỹ lưỡng, thấu đáo trên nhiều mặt, nhiều ý kiến sâu sắc chất lượng, tâm huyết. Ủy ban Thường vụ Quốc hội có sự thống nhất cao đối với các vấn đề quyết định theo thẩm quyền và các nội dung cho ý kiến, định hướng lớn để các cơ quan trình, cơ quan thẩm tra tiếp tục chuẩn bị, bảo đảm nội dung có chất lượng tốt nhất trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, với tinh thần quyết tâm cao nhất, các cơ quan cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, khẩn trương, nghiêm túc chuẩn bị các nội dung của các kỳ họp, trước mắt là Kỳ họp thứ hai, bảo đảm chất lượng, tiến độ trình Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, nhằm kịp thời triển khai Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Chương trình công tác năm 2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội rà soát, đề xuất việc bổ sung, điều chỉnh dự kiến các nội dung trong 4 phiên họp thường kỳ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ nay đến cuối năm 2021.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình huệ đề nghị Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Kiểm toán Nhà nước chủ động, tích cực phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để triển khai hiệu quả những công việc theo kế hoạch đề ra.

Đặc biệt, không để diễn ra tình trạng chậm trễ các nội dung của phiên họp, kỳ họp hoặc rút nội dung do không kịp chuẩn bị hoặc bổ sung những nội dung rất khẩn cấp nhưng lại không đảm bảo quy trình thủ tục, chất lượng...