03 phương án tổ chức Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV

Việt Hoàng

Tiếp tục phiên họp thường kỳ, sáng ngày 18/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổng kết Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp.

Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo Báo cáo tổng kết Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Khóa XV.

Các ý kiến đều khẳng định, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Khóa XV đã thành công rất tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối, tạo sự lan tỏa tích cực, củng cố niềm tin vững chắc của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Trình bày dự thảo Báo cáo, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nêu rõ, sau 9 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, tập trung, đoàn kết, dân chủ, tâm huyết, trí tuệ, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã kết thúc tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối, tạo sự lan tỏa tích cực, củng cố niềm tin vững chắc của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Thống nhất cao với dự thảo Báo cáo, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Quốc hội đã chủ động rút ngắn thời gian Kỳ họp, bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19, vừa bảo đảm các nội dung chương trình đề ra, công tác nhân sự cũng đạt được sự đồng thuận cao. 

Đặc biệt, tại Nghị quyết Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV, Quốc hội đã trao quyền cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ động, linh hoạt hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch COVID-19, nhất là trong tình huống dịch bệnh có thể phức tạp hơn trong thời gian tới, được quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các biện pháp cấp bách chưa được luật quy định hoặc khác với quy định trong các luật, pháp lệnh hiện hành.

Về công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV,  sau khi nghe Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Báo cáo, và ý kiến thảo luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đồng ý chuẩn bị 03 phương án tổ chức kỳ họp.

Trong đó, phương án 1 là kết hợp họp trực tuyến và tập trung; phương án 2 là họp trực tuyến cả kỳ họp nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục diền biến phức tạp; phương án 3 là họp tập trung nếu dịch bệnh được kiểm soát. 

Dự kiến nội dung tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV 

Thứ nhất, về công tác xây dựng pháp luật, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự, dự thảo Nghị quyết về Định hướng công tác lập pháp của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Xem xét, cho ý kiến 5 dự án: Luật Cảnh sát cơ động; Luật Điện ảnh (sửa đổi); Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Thứ hai, Quốc hội xem xét các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022...

Xem xét, quyết định kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025; Quy hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Xem xét các báo cáo công tác của Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về: Công tác phòng, chống tham nhũng; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án năm 2021...