Vi phạm kinh doanh casino bị phạt đến 200 triệu đồng

Theo baochinhphu.vn

Theo Nghị định 03/2017/NĐ-CP về kinh doanh casino, mức phạt tiền đối với cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh casino tối đa là 100 triệu đồng, đối với tổ chức tối đa là 200 triệu đồng.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Mức xử phạt bằng tiền đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này là mức xử phạt đối với tổ chức, trừ trường hợp quy định tại Điều 51 Nghị định này chỉ áp dụng riêng đối với cá nhân.

Mức xử phạt đối với cá nhân bằng 1/2 lần mức xử phạt đối với tổ chức.

Nghị định nêu rõ, phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với hành vi cố tình kéo dài thời gian trả thưởng cho người chơi mà không có lý do chính đáng.

Đối với hành vi xác nhận tiền trúng thưởng không đúng đối tượng hoặc không đúng với giá trị trúng thưởng thực tế thì sẽ bị phạt tiền từ 90-100 triệu đồng.

Phạt tiền từ 130-150 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh không đúng chủng loại, loại hình trò chơi có thưởng theo quy định của pháp luật và Nghị định này.

Đối với hành vi tổ chức kinh doanh vượt quá số lượng máy trò chơi, bàn trò chơi được phép kinh doanh theo quy định của pháp luật và Nghị định này thì sẽ bị phạt tiền từ 180-200 triệu đồng.