Vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán, Camimex Group bị phạt hơn 300 triệu đồng

Theo Hà Lan/kinhtemoitruong.vn

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Camimex Group, do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán, Camimex Group bị phạt hơn 300 triệu đồng. Ảnh minh họa.
Vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán, Camimex Group bị phạt hơn 300 triệu đồng. Ảnh minh họa.

Công ty Cổ phần Camimex "dính" nhiều vi phạm

Vừa qua, UBCKNN ban hành Quyết định số 724/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Camimex Group (Địa chỉ trụ sở chính: Số 333, đường Cao Thắng, khóm 7, phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau).

Theo đó, UBCKNN phạt tiền 60.000.000 đồng, theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP).

Phạt tiền 125.000.000 đồng theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Phạt tiền 125.000.000 đồng theo quy định tại điểm c khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Theo quyết định xử phạt, công ty đã công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật (Công ty công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021 và năm 2021 có nội dung chưa đầy đủ), cụ thể:

Trong năm 2020, Công ty tổ chức 12 cuộc họp Hội đồng quản trị; năm 2021, Công ty tổ chức 23 cuộc họp, tuy nhiên, tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, Công ty thống kê có 11 cuộc họp; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, Công ty thống kê có 21 cuộc họp.

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 và năm 2021 chưa thống kê đầy đủ các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị, cụ thể: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 chưa thống kê Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/NQ.HĐQT.CMX ngày 30/01/2020, phê duyệt thông qua triển khai phân phối cổ phiếu CMX.

Báo cáo tình hình quản trị năm 2021 chưa thống kê Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/NQ.HĐQT.CMG ngày 13/8/2021, thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/NQ.HĐQT.CMG ngày 13/8/2021, thông qua hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ.

Tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và 2021, Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2021 của Công ty đều có phát sinh giao dịch với bên liên quan. Tuy nhiên, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021 và năm 2021 không trình bày giao dịch với bên liên quan;

Giải tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán trước khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản về việc xác nhận kết quả chào bán (Ngày 13/9/2021, UBCKNN có Công văn số 5260/UBCK-QLCB về việc kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty; tuy nhiên, từ ngày 10/9/2021 Công ty đã bắt đầu giải tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán);

Ngoài ra, Công ty còn vi phạm quy định về giao dịch với người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này (Giao dịch giữa Công ty với Công ty cổ phần Camimex, Công ty cổ phần Camimex Foods và Công ty cổ phần Camimex Logistics là các tổ chức có liên quan với người nội bộ của Công ty trong năm 2021, 6 tháng đầu năm 2022 chưa được Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị thông qua; từ tháng 10/2021 đến tháng 12/2021, Công ty đã cho Công ty cổ phần Camimex vay khi chưa được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận).

CMX đưa thêm 11 triệu cổ phiếu lên sàn

Cũng liên quan đến CMX, mới đây Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) vừa chấp thuận cho Công ty Cổ phần Camimex Group (HoSE: CMX) đưa hơn 11 triệu cổ phiếu niêm yết lên sàn vào ngày 13/9.

Theo đó, Camimex sẽ tăng thêm 11.081.488 cổ phiếu trên sàn từ chương trình phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Giá trị niêm yết của số lượng cổ phiếu trên đạt 110,8 tỷ đồng theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian được đưa lên sàn từ ngày 13/9/2022.

Sau khi đưa hơn 11 triệu cổ phiếu lên sàn thành công, tổng lượng cổ phiếu CMX của Camimex trên HoSE sẽ tăng từ 90.817.502 cổ phiếu lên 101.898.990 cổ phiếu, tương ứng từ mức 908 tỷ đồng lên mức 1.018 tỷ đồng (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu).

Trước đó, Camimex đã thông qua nghị quyết phát hành 9.081.750 cổ phiếu với tổng trị giá 90,8 tỷ đồng (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu). Đối tượng được phát hành là cổ đông hiện hữu, bao gồm cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông.

Bên cạnh đó, Camimex cũng quyết định phát hành thêm 2.000.000 cổ phiếu với trị giá 20 tỷ đồng (tỷ lệ 2,2%) theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Đối tượng phát hành là cán bộ nhân viên Camimex và cán bộ nhân viên tại các công ty con, công ty liên kết.

Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được bổ sung vào vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh cho công ty.