Việt Nam đã công bố hơn 13.000 TCVN

Phạm Nga

Đến nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố hơn 13.000 TCVN, đạt tỷ lệ hài hòa tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực 60%.

Theo Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Lê Xuân Định đến nay, sau 15 năm triển khai Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật đã chứng minh, Việt Nam sẵn sàng tiến vào thế giới mở, sẵn sàng tham gia quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Qua hơn 15 năm thực hiện Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đã được nâng lên cả chất và lượng, công tác kế hoạch, xây dựng, thẩm định, ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đã chặt chẽ hơn; phân công thẩm quyền, trách nhiệm và sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức minh bạch hơn, phù hợp quy định WTO và thông lệ quốc tế.

Bên cạnh đó, Luật còn góp phần đảm bảo an toàn chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên thị trường, qua đó đóng góp lớn vào thúc đẩy nâng cao năng suất chất lượng, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa chủ lực của Việt Nam ra thế.

Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật cũng là cơ sở pháp lý quan trọng để Việt Nam tham gia ký kết các hiệp định thương mại tự do, trong đó có những đối tác quan trọng như Anh, Canada, EU, Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, Trung Quốc, Úc…

Mặt khác, đến nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố hơn 13.000 TCVN, đạt tỷ lệ hài hòa tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực 60%. Trong đó, các bộ, ngành, địa phương ban hành trên 800 QCVN, quy chuẩn kỹ thuật địa phương tập trung vào đối tượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ quan trọng trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, kiểm soát môi trường, kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, công nghệ thông tin, an toàn thực phẩm, PCCC…