Việt Nam sẵn sàng chia sẻ các kinh nghiệm về quyền con người

BD

Nhân quyền trong xây dựng hòa bình thông qua tăng cường đối thoại và hợp tác quốc tế. Trong đó, vai trò của hợp tác quốc tế và hệ thống phát triển của Liên Hợp Quốc và ASEAN là một nhân tố tích cực hỗ trợ các quốc gia trong việc bảo đảm quyền của các nhóm dễ bị tổn thương trong tiến trình xây dựng hòa bình.

Ưu tiên thực hiện một số mục tiêu

Những năm qua, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ rất quan trọng trong lĩnh vực thúc đẩy quyền con người. Trong đó, Việt Nam đã ưu tiên thực hiện và triển khai thành công một số mục tiêu cơ bản. Cụ thể:

Thứ nhất, tiếp tục kiện toàn hệ thống pháp luật nhằm bảo đảm thực hiện tốt hơn các quyền và tự do cơ bản của người dân trên cơ sở phù hợp với Hiến pháp 2013 và các cam kết quốc tế của Việt Nam.

Thứ hai, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội nhằm nâng cao điều kiện, nguồn lực phục vụ công tác xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Thứ ba, nâng cao khả năng tiếp cận với các loại hình an sinh xã hội.

Thứ tư, cải thiện chất lượng giáo dục nhằm phát triển nguồn nhân lực, trong đó có giáo dục về quyền con người nằm nâng cao nhận thức của người dân và năng lực của các cơ quan thực thi pháp luật trong vấn đề này.

Thứ năm, tiếp tục thúc đẩy bình đẳng giới do đây là yếu tố quan trọng để xây dựng một nguồn nhân lực vững mạnh, cũng như đẩy mạnh chất lượng cuộc sống cho mỗi cá nhân, mỗi gia đình và toàn xã hội.

Thứ sáu, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hướng đến một xã hội khỏe mạnh và được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe đầy đủ cả về thể chất và tinh thần.

Thứ bảy, tiếp tục tăng cường hợp tác với tất cả các quốc gia, các cơ chế và tổ chức chuyên môn của khu vực và toàn cầu có liên quan đến quyền con người.

Việc thực hiện quyền con người ở Việt Nam

Nhân quyền là giá trị chung của nhân loại, song vẫn có những sự khác biệt về cách tiếp cận và ưu tiên về quyền con người, xuất phát từ khác biệt về lịch sử, văn hóa, thể chế chính trị, trình độ phát triển. Đây là thực tiễn bình thường trong quan hệ quốc tế.  Điều quan trọng là chúng ta cần sẵn sàng hợp tác, đối thoại trên tinh thần hợp tác, xây dựng và tôn trọng lẫn nhau.

Trên tinh thần đó, Việt Nam tiếp tục duy trì các cơ chế đối thoại về quyền con người với một số nước đối tác nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm và mở ra những cơ hội hợp tác song phương trong lĩnh vực quyền con người. Chúng tôi cũng mong muốn cộng đồng quốc tế có cái nhìn khách quan, toàn diện, cân bằng về nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền con người.

Trong những năm qua, các ưu tiên, sáng kiến của Việt Nam tại Hội đồng nhân quyền, trong đó có việc giới thiệu nghị quyết về tác động của biến đổi khí hậu đối với quyền trẻ em, chuỗi các tọa đàm quốc tế về bảo đảm môi trường làm việc cho người khuyết tật, quyền của người lao động trên biển, giáo dục phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em gái đã được dư luận quốc tế đánh giá cao.

Hiện Việt Nam cũng phải đối mặt với một số thách thức như việc bảo đảm các nhu cầu của người dân sau chiến tranh. Tuy nhiên, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ các kinh nghiệm về xây dựng hòa bình cũng như triển khai nghị quyết về bảo đảm nhu cầu của phụ nữ giai đoạn hậu chiến mà Việt Nam đưa ra khi còn là thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. 

Theo đó, Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng để bảo đảm cho mọi người dân Việt Nam được thụ hưởng đầy đủ quyền con người. Đóng góp tích cực vào các sáng kiến của Liên Hợp Quốc, khu vực và quốc tế liên quan đến việc bảo đảm quyền con người, cùng các nước ASEAN xây dựng một cộng đồng ASEAN lấy người dân làm trung tâm, một khu vực hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.