Vietcombank bổ nhiệm một số lãnh đạo Chi nhánh

PV.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa công bố quyết định bổ nhiệm một số lãnh đạo Chi nhánh thuộc hệ thống của Vietcombank. Đây là một trong những hoạt động thường xuyên của Vietcombank nhằm củng cố, kiện toàn bộ máy lãnh đạo tại các chi nhánh để đáp ứng yêu cầu phát triển...

Ông Phạm Quang Dũng - Tổng giám đốc Vietcombank (ngoài cùng bên trái) và ông Nguyễn Văn Cư - Giám đốc Chi nhánh NHNN tỉnh Gia Lai (ngoài cùng bên phải) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Trương Anh Tuấn - tân Giám đốc Vietcombank Gia Lai
Ông Phạm Quang Dũng - Tổng giám đốc Vietcombank (ngoài cùng bên trái) và ông Nguyễn Văn Cư - Giám đốc Chi nhánh NHNN tỉnh Gia Lai (ngoài cùng bên phải) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Trương Anh Tuấn - tân Giám đốc Vietcombank Gia Lai

Ngày 13/08/2015, tại Trụ sở chi nhánh Vietcombank Gia Lai đã diễn ra Lễ công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Vietcombank Gia Lai. Tham dự buổi lễ có ông Phạm Quang Dũng - Ủy viên Hội đồng Quản trị - Tổng giám đốc; bà Lê Thị Hoa - Ủy viên Hội đồng Quản trị; ông Nguyễn Văn Cư - Giám đốc chi nhánh NHNN tỉnh Gia Lai; đại diện lãnh đạo một số phòng thuộc Hội sở chính; Ban giám đốc và cán bộ chủ chốt của Vietcombank Gia Lai.

Tại Quyết định số 947/QĐ-VCB-TCCB&ĐT ngày 11/8/2015, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã ký quyết định điều động ông Trương Anh Tuấn - Giám đốc chi nhánh Vietcombank Kom Tum giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh Vietcombank Gia Lai kể từ ngày 13/08/2015, thay cho ông Đặng Hoài Đức được điều động nhận nhiệm vụ mới là Trưởng Ban triển khai một chi nhánh mới tại TP Hồ Chí Minh.

Cùng ngày13/8/2015, tại Trụ sở Chi nhánh Vietcombank Kon Tum đã diễn ra Lễ công bố Quyết định giao nhiệm vụ phụ trách điều hành Chi nhánh Kon Tum. Tham dự buổi lễ có ông Phạm Quang Dũng - Ủy viên Hội đồng Quản trị- Tổng giám đốc; bà Lê Thị Hoa - Ủy viên Hội đồng Quản trị cùng đại diện lãnh đạo một số phòng thuộc Hội sở chính; Giám đốc Chi nhánh Vietcombank Gia Lai cùng Ban giám đốc và cán bộ chủ chốt của Vietcombank Kon Tum.

Vietcombank bổ nhiệm một số lãnh đạo Chi nhánh - Ảnh 1

Ông Phạm Quang Dũng - Tổng giám đốc Vietcombank (bên phải) và bà Lê Thị Hoa - Ủy viên HĐQT (bên trái) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Lê Tấn Lân được giao nhiệm vụ phụ trách điều hành Chi nhánh Vietcombank Kon Tum

Tại Quyết định số 948/QĐ-VCB-TCCB&ĐT ngày 13/8/2015, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã ký quyết định giao nhiệm vụ phụ trách điều hành Chi nhánh Vietcombank Kon Tum cho ông Lê Tấn Lân - Phó giám đốc Vietcombank Kon Tum kể từ ngày13/8/2015, thay cho ông Trương Anh Tuấn - nguyên Giám đốc chi nhánh Vietcombank Kom Tum được điều động giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh Vietcombank Gia Lai.

Trước đó, tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã diễn ra Lễ công bố quyết định nhân sự lãnh đạo tại một số chi nhánh trong hệ thống Vietcombank, cụ thể:

Ngày 12/08/2015, tại Trụ sở Chi nhánh Vietcombank Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Chi nhánh Vietcombank Thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự buổi lễ có ông Phạm Quang Dũng - Ủy viên Hội đồng Quản trị - Tổng giám đốc; bà Lê Thị Hoa - Ủy viên Hội đồng Quản trị; bà Trương Thị Thúy Nga - Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Vietcombank Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo một số phòng tại Hội sở chính; Ban giám đốc cùng toàn thể cán bộ chủ chốt của Vietcombank Thành phố Hồ Chí Minh.

Vietcombank bổ nhiệm một số lãnh đạo Chi nhánh - Ảnh 2

Ông Phạm Quang Dũng - Tổng giám đốc Vietcombank cùng bà Lê Thị Hoa - Ủy viên HĐQT và bà Trương Thị Thúy Nga - Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Vietcombank TP.Hồ Chí Minh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Lâm Xuân Minh và bà Nguyễn Thị Thu Hiền - tân Phó giám đốc Chi nhánh Vietcombank TP.Hồ Chí Minh

Tại Quyết định số 925/QĐ-VCB-TCCB&ĐT ngày 07/08/2015 và Quyết định số 926/QĐ-VCB-TCCB&ĐT ngày 07/08/2015, Tổng giám đốc Vietcombank đã ký quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng phòng Kế toán Tài chính Vietcombank TP.HCM và ông Lâm Xuân Minh - Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp - Vietcombank TP.HCM giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh Vietcombank TP.HCM kể từ ngày 12/08/2015.

Vietcombank Thủ Đức

Ngày 12/08/2015, tại Trụ sở Chi nhánh Vietcombank Thủ Đức đã diễn ra Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Chi nhánh Vietcombank Thủ Đức. Tham dự buổi lễ có ông Phạm Quang Dũng - Ủy viên Hội đồng Quản trị - Tổng giám đốc; bà Lê Thị Hoa - Ủy viên Hội đồng Quản trị, đại diện lãnh đạo một số phòng tại Hội sở chính; Ban giám đốc cùng toàn thể cán bộ chủ chốt của Vietcombank Thủ Đức.

Vietcombank bổ nhiệm một số lãnh đạo Chi nhánh - Ảnh 3

Ông Phạm Quang Dũng - Tổng giám đốc Vietcombank trao quyết định cho bà Tô Thị Hồng Loan – tân Phó Giám đốc Chi nhánh Vietcombank Thủ Đức

Tại Quyết định số 939/QĐ-VCB-TCCB&ĐT ngày 10/08/2015, Tổng giám đốc Vietcombank đã ký quyết định điều động và bổ nhiệm bà Tô Thị Hồng Loan - Trưởng phòng Khách hàng thể nhân Chi nhánh Vietcombank Thành phố Hồ Chí Minh giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh Vietcombank Thủ Đức kể từ ngày 12/08/2015.