Vietcombank chính thức đăng ký niêm yết trên HoSE

Theo VnEconomy

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Theo đó, Vietcombank đăng ký niêm yết 112.285.426 cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng - chiếm 9,28% vốn điều lệ.

Vietcombank có vốn điều lệ 12.100.860.260.000 đồng, trụ sở chính đặt tại số 198 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Trước đó, Vietcombank công bố chi trả cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 12%/năm từ ngày 25/12/2008.

Tổ chức tư vấn niêm yết cho Vietcombank là Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam.