Vietcombank có thêm Phó tổng giám đốc

PV.

(Tài chính) Ngày 10/03/2014, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã chính thức bổ nhiệm ông Phạm Mạnh Thắng - Giám đốc Chi nhánh Vietcombank Hải Dương giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Vietcombank.

Ông Phạm Mạnh Thắng (thứ 5 từ trái sang) cùng Ban Lãnh đạo Vietcombank tại buổi Lễ công bố quyết định bổ nhiệm
Ông Phạm Mạnh Thắng (thứ 5 từ trái sang) cùng Ban Lãnh đạo Vietcombank tại buổi Lễ công bố quyết định bổ nhiệm

Ông Phạm Mạnh Thắng sinh ngày 24/07/1962, là Tiến sỹ Kinh tế và có kinh nghiệm gần 30 năm công tác trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Ông Thắng bắt đầu sự nghiệp trong ngành ngân hàng tại phòng ngoại hối Ngân hàng Nhà nước tỉnh Quảng Ninh từ tháng 05/1985 trước khi chuyển sang công tác tại phòng kế toán thanh toán thuộc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh (Vietcombank Quảng Ninh) vào tháng 12/1992.

Tiếp đó, ông Thắng đã kinh qua nhiều chức vụ quan trọng tại Vietcombank như: Phó Trưởng phòng Kế toán - Thanh toán Vietcombank Quảng Ninh (từ tháng 06/1993); Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Thanh toán quốc tế và dịch vụ Vietcombank Quảng Ninh (từ tháng 07/2000); Phó Giám đốc Vietcombank Quảng Ninh (từ tháng 08/2000) và giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Vietcombank Hải Dương từ tháng 12/2002 đến ngày được bổ nhiệm Phó TGĐ.

Việc bổ nhiệm thêm một Phó TGĐ là một sự cần thiết cho Vietcombank khi Ngân hàng này đang ở giai đoạn quan trọng của việc áp dụng các chuẩn mực quốc tế  tiên tiến vào hoạt động kinh doanh của mình trong bối cảnh cạnh tranh và chương trình tái cơ cấu hệ thống tài chính ngân hàng ngày càng được đẩy mạnh quyết liệt hơn với việc NHNN sẽ áp dụng nhiều chuẩn mực cao hơn cho hoạt động của các Ngân hàng thương mại trong thời gian tới.

Với việc bổ nhiệm này, Ban Lãnh đạo Vietcombank hiện có 1 Tổng giám đốc và 9 Phó Tổng giám đốc (trong đó có 01 Phó Tổng giám đốc là người Nhật và 01 Phó Tổng giám đốc phụ trách trực tiếp chi nhánh TP. Hồ Chí Minh).