Vietcombank ưu đãi lãi suất cho vay mua nhà Vinhome Central Park

Theo vietcombank.com.vn

Từ tháng 07/2015, Vietcombank triển khai chương trình cho khách hàng vay mua nhà dự án Vinhomes Central Park với lãi suất ưu đãi chỉ từ 4,99%/năm. Đặc biệt, khách hàng có thể được giải ngân một lần lên tới 70% giá trị căn nhà để hưởng chiết khấu thanh toán từ chủ đầu tư. Thời gian áp dụng: từ tháng 07/2015 đến hết tháng 12/2015.

Theo đó, đối tượng ưu đãi là các khách hàng ký hợp đồng mua bán căn hộ và có giải ngân tiền vay trong năm 2015; Lãi suất vay và thời gian ưu đãi: Lựa chọn 01: 4,99%/năm trong 06 tháng đầu tiên, 9%/năm trong 06 tháng tiếp theo; Lựa chọn 02: 6,8%/năm trong 12 tháng đầu tiên; Sau thời gian ưu đãi, lãi suất cho vay bằng lãi suất tiết kiệm VND trả sau kỳ hạn 24 tháng cộng biên độ 3,5%/năm.

Thời hạn cho vay tối đa là 15 năm. Mức cho vay tối đa 70% giá trị căn nhà mua (nếu bảo đảm bằng chính ngôi nhà mua). Đặc biệt, khách hàng có thể giải ngân một lần để hưởng chiết khấu thanh toán của chủ đầu tư.

Phí trả nợ gốc trước hạn: Năm đầu tiên là 2% số tiền nợ gốc trả trước hạn; Năm thứ hai là 1,5% số tiền nợ gốc trả trước hạn; Năm thứ ba là 0,5% số tiền nợ gốc trả trước hạn; Từ năm thứ tư miễn phí.