VietinBank bán tiếp gần 300.000 cổ phần

VnEconomy

Ban tổ chức đấu giá Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo bán tiếp cổ phần của Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank) cho các nhà đầu tư đã tham gia đợt đấu giá cổ phần Vietinbank ngày 25/12/2008.

Theo đó, từ 21/1 - 22/1/2009, Vietinbank sẽ bán tiếp 282.743 cổ phần cho các nhà đầu tư đã tham gia đợt đấu giá cổ phần ngân hàng ngày 25/12/2008 với phương thức số cổ phần được phân phối xét theo thứ tự trả giá từ cao xuống thấp với mức giá nhà đầu tư đặt mua, nhưng không được thấp hơn 20.257 đồng (giá đấu thành công bình quân thực tế) tại cuộc đấu giá cổ phần Vietinbank ngày 25/12/2008.

Thời hạn thanh toán chậm nhất là 15h00 ngày 23/01/2009. Các nhà đầu tư nộp tiền mặt hay chuyển khoản vào tài khoản số 10201.0000.690160 của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM mở tại Ngân hàng Công thương Việt Nam - chi nhánh 1 - Tp.HCM.