Vinacapital: Sẽ phát triển Quỹ hạ tầng đến 250 triệu USD

PV.

(Tài chính) Đó là mục tiêu mà Tập đoàn Vinacapital đặt ra cho Quỹ hạ tầng (VNI) trong 2 năm tới, tính theo tài sản ròng của Quỹ này.

Với mục tiêu đó, Tập đoàn Vinacapital quyết định sẽ tái cơ cấu lại VNI – quỹ niêm yết đầu tiên chuyên đầu tư vào các tài sản thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng Việt Nam. Ông Don Lam, Tổng Giám đốc Tập đoàn Vinacapital cho biết, khi phát triển chiến lược mới của VNI, Ban Giám đốc và nhà quản lý Quỹ đã cân nhắc tới nhu cầu của những cổ đông muốn tiếp tục hưởng lợi ích từ kết quả kinh doanh vượt trội của quỹ trong những năm qua và có niềm tin vào khả năng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đội ngũ chuyên viên đầu tư của Tập đoàn.

Theo đó, Quỹ sẽ được tách thành hai quỹ có loại hình góp vốn đầu tư riêng biệt. Cổ phiếu niêm yết và trái phiếu trong danh mục đầu tư của VNI sẽ chuyển thành loại hình cổ phần cổ phiếu niêm yết và sẽ được hoàn lại cho nhà đầu tư trong vòng 18 tháng tới dưới dạng chứng chỉ quỹ của quỹ mở mang tên VCG Partners Vietnam Fund (VVF) được thành lập theo quy định của UCITS tại Luxembourg.

Danh mục đầu tư tư nhân của VNI sẽ vẫn do VNI nắm giữ dưới loại hình cổ phiếu hiện tại đang được niêm yết tại Thị trường Chứng khoán London (AIM) trong vòng 3 năm. Những tài sản này sẽ được bán dần và tiền thu được sẽ tự động đầu tư vào VVF nếu cổ đông không chọn rút tiền mặt khi thoái vốn.

“Tập đoàn đặt mục tiêu sẽ phát quỹ đến 250 triệu USD tính theo tài sản ròng trong vòng 2 năm tới. Do đó, Quỹ sẽ phải thoái vốn khỏi một số tài sản hiện hữu, chủ yếu là do cầu tuân thủ của những quy định về đa dạng hóa của UCITS tại Luxembourg. Chính sách đầu tư vào cổ phần tư nhân sẽ tập trung theo hướng hiện thực hóa tài sản và đặt mục tiêu thoái vốn mọi tài sản trước tháng 6/2017”, ông Tony Hsun, Giám đốc điều hành Quỹ VNI cho hay.

VinaCapital hiện đang quản lý 3 quỹ dạng đóng, đang niêm yết tại Thị trường Chứng khoán London gồm: VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Limited (VOF), VinaLand Limited (VNL) va Vietnam Infrastructure Limited (VNI); đồng quản lý quỹ đầu tư công nghệ DFJ VinaCapital L.P cùng với tập đoàn công nghệ Draper Fisher Jurvetson, với tổng tài sản quản lý gần 1,5 tỷ USD. VinaCapital hiện có các văn phòng đặt tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Singapore và Yangon (Myanmar).