“Cầu nối” nhà khoa học và nhà quản lý

“Cầu nối” nhà khoa học và nhà quản lý

Với những lợi thế riêng có của mình, Tạp chí Tài chính xứng đáng là cầu nối giữa các nhà khoa học và các nhà quản lý lĩnh vực kinh tế - tài chính, ngày càng khẳng định vai trò là cơ quan thông tin lý luận và nghiệp vụ của ngành Tài chính.
Minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam: Thực trạng và khuyến nghị chính sách

Minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam: Thực trạng và khuyến nghị chính sách

Minh bạch thông tin là yếu tố cơ bản, nền tảng để phát triển bền vững thị trường chứng khoán (TTCK). Với ý nghĩa đó, các nhà quản lý thị trường luôn coi trọng vấn đề đảm bảo tính công khai, minh bạch và bình đẳng của các thông tin công bố. Tại Việt Nam, các quy định đảm bảo minh bạch thông tin (MBTT) đã được thể hiện cụ thể trong các văn bản pháp luật và thực tế thị trường thông qua việc phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm. Tuy nhiên, việc đảm bảo minh bạch thông tin trên TTCK Việt Nam thời gian qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.
Đau đầu định giá đất

Đau đầu định giá đất

Sau 15 năm Luật Đất đai 2003 và 6 năm Luật Đất đai 2013 có hiệu lực, câu chuyện định giá đất sao cho hợp lý vẫn làm đau đầu các nhà quản lý.
“Chạy” quy hoạch, rủi ro khó lường!

“Chạy” quy hoạch, rủi ro khó lường!

Điều chỉnh quy hoạch là công việc rất bình thường của các nhà quản lý đô thị, bởi lẽ cuộc sống thì động mà bản quy hoạch lại tĩnh. Phần nữa, chẳng mấy ai dám tài giỏi nói rằng mọi quy định được nhà quản lý đặt ra vĩnh viễn đúng cho mọi hoàn cảnh.