Vinataba phải thoái vốn khỏi Vietcombank, Bảo Minh

Theo VnEconomy

Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam có trách nhiệm thành lập Công ty TNHH Một thành viên Vinataba và thực hiện thoái vốn tại nhiều doanh nghiệp.

Theo đề án tái cơ cấu Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) giai đoạn 2012 - 2015, vừa được Thủ tướng phê duyệt, trong thời gian tới sẽ hình thành một Tổng công ty nhà nước mạnh có quy mô lớn, công nghệ hiện đại; là đầu mối tổ chức sắp xếp, thúc đẩy ngành thuốc lá Việt Nam phát triển; cạnh tranh được với các tập đoàn nước ngoài, từng bước vươn ra khu vực và thế giới. Vốn Điều lệ của Tổng công ty sẽ do Bộ Công Thương quyết định sau khi có ý kiến thỏa thuận của Bộ Tài chính. 

Theo đề án, Công ty mẹ - Tổng công ty Vinataba là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, duy trì các đơn vị phụ thuộc Công ty mẹ gồm: Chi nhánh Tổng công ty tại 30 Nguyễn Du, Hà Nội; Công ty Thương mại Thuốc lá; Công ty Thương mại - Xuất nhập khẩu thuốc lá (trên cơ sở hợp nhất Công ty Thương mại Miền Nam và Công ty Xuất nhập khẩu thuốc lá). Duy trì các đơn vị sự nghiệp hạch toán phụ thuộc Công ty mẹ gồm: Trung tâm Đào tạo Vinataba, Viện Kinh tế kỹ thuật thuốc lá.

Đối với các doanh nghiệp do Tổng công ty nắm giữ 100% vốn điều lệ, duy trì 9 công ty TNHH một thành viên: Thuốc lá Thăng Long, Thuốc lá Thanh Hóa, Thuốc lá Bắc Sơn, Thuốc lá Sài Gòn, Thuốc lá Cửu Long, Thuốc lá An Giang, Thuốc lá Đồng Tháp, Thuốc lá Bến Tre, Thuốc lá Long An.

Đề án yêu cầu thành lập Công ty TNHH Một thành viên Vinataba trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập Công ty Thương mại Miền Nam, Công ty Xuất nhập khẩu thuốc lá, Công ty Thương mại thuốc lá và một số nhiệm vụ của các phòng ban của Tổng công ty. Duy trì 9 doanh nghiệp do Tổng công ty nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và duy trì 8 doanh nghiệp do Tổng công ty nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu Vinataba thoái hết vốn nhà nước tại 6 doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi; Công ty Cổ phần Bất động sản Lilama; Ngân hàng Vietcombank; Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Minh; Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Thăng Long; Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vinataba.

Ngoài ra, Vinataba cũng phải thực hiện thoái vốn nhà nước mà Tổng công ty đang giữ 51% vốn điều lệ đối với Công ty Cổ phần Hòa Việt và Công ty TNHH Thuốc lá Đà Nẵng.