Vinataba sẽ hoàn thành thoái vốn đầu tư ngoài ngành vào cuối 2015

Theo dddn.com.vn

(Taichinh) - Từ nay đến cuối năm 2015, Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) sẽ cơ bản hoàn thành việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành sản xuất kinh doanh chính của Tổng công ty, đồng thời tiếp tục hoàn thiện kế hoạch cổ phần hóa Tổng công ty giai đoạn sau 2015 trình các Bộ, ngành và Thủ tường Chính phủ phê duyệt.

Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2015 của Vinataba. Nguồn: internet
Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2015 của Vinataba. Nguồn: internet

Phát biểu tại Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2015, ông Trần Sơn Châu – Tổng giám đốc Vinataba cho biết, thời gian qua, Vinataba đã triển khai xây dựng phương án cổ phần hóa Tổng công ty; đồng thời sơ kết tình hình triển khai tái cấu trúc các đơn vị thuốc lá điếu Sài Gòn, An Giang, Đồng Tháp nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm triển khai cho các đơn vị tiếp theo.

Vinataba cũng đã xây dựng Đề án tái cơ cấu chuyển Công ty Thuốc lá Cửu Long trở thành công ty con của Công ty Thuốc lá Sài Gòn, các công ty thuốc lá Bắc Sơn và Đà Nẵng trở thành công ty con của Công ty Thuốc lá Thăng Long. Vinataba cũng hoàn tất dự thảo Điều lệ mẫu của các công ty thuốc lá Sài gòn, Thăng long và các đơn vị được chuyển đổi trở thành công ty con của Sài Gòn và Thăng Long. Bên cạnh đó, Vinataba cũng đã hoàn thiện phương án đàm phán chuyển nhượng phần vốn góp của Tổng công ty tại Liên doanh Sapporo Việt Nam với Sapporo.

Ông Châu cũng cho biết, từ nay đến cuối năm 2015, Vinataba tiếp tục thực hiện thận trọng, hiệu quả Đề án tái cấu trúc Tổng công ty, tiếp tục thực hiện chuyển đổi các công ty thuốc lá còn lại trở thành công ty con của Công ty Thuốc lá Thăng Long và Công ty Thuốc lá Sài Gòn theo lộ trình đã xây dựng; Chỉ đạo các công ty thuốc lá Sài Gòn, Thăng Long tích cực hoàn thiện cơ cấu tổ chức nội bộ, bổ sung và nâng cao năng lực cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tái cơ cấu, đồng thời thường xuyên giám sát, hỗ trợ và đánh giá hiệu quả hoạt động của các đơn vị đã chuyển đổi mô hình hoạt động.

Các công ty phụ thuộc Công ty mẹ – Tổng công ty tập trung tái cơ cấu nội bộ nhằm khắc phục các vấn đề trong hệ thống quản trị của từng công ty trước khi thực hiện tái cơ cấu. Bên cạnh đó, triển khai chuyển đổi Công ty TNHH Hải Hà – Kotobuki sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần; tập trung thoái vốn đầu tư ngoài ngành sản xuất kinh doanh chính của Tổng công ty theo lộ trình đã xây dựng, phấn đấu cơ bản hoàn thành vào cuối năm 2015.Tiếp tục hoàn thiện Kế hoạch cổ phần hóa Tổng công ty giai đoạn sau 2015 trình các Bộ, ngành và Thủ tường Chính phủ phê duyệt.

Được biết, 6 tháng đầu năm Vinataba đạt tổng doanh thu 13.772 tỷ đồng, nộp ngân sách 3.850 tỷ đồng, hoàn thành gần 51% kế hoạch.